Oktató és továbbképző tevékenység

A Központ munkatársai graduális és posztgraduális szervezett képzés keretében összesen 1.098 órában oktattak.

Az oktató és továbbképző tevékenységből kiemelendő, hogy a Központ az ÁNTSZ megyei és városi intézeteiben dolgozó munkatársak részére első alkalommal regionális, észak-kelet magyarországi, kihelyezett továbbképzést tartott.

Megszervezték a mikrobiológiai asszisztensek továbbképzését. Havonta fórumot biztosítottak a mikrobiológia egyes szakterületei új kutatási eredményeinek ismertetésére.

Az epidemiológiával foglalkozó felügyelők részére két alkalommal tartottak egésznapos továbbképzést.

A Központ saját munkatársai számára két alkalommal szervezett belső informa-tikai képzést/továbbképzést, melyet az Informatikai osztály tartott.

Tudományos tevékenység

A Központ munkatársai összesen 11 támogatott (tárcaszintű, OTKA, AIDS Bizottság, nemzetközi) tudományos témában tevékenykedtek, ezen kívül 19 intézeti téma keretében dolgoztak.

Tudományos tevékenységüket 28 könyv, illetve könyvfejezet, 24 hazai és 34 külföldi folyóiratban megjelent közlemény, továbbá 210 előadás jellemzi.

Budapest, 2001. július 31.

                                                                          dr.Straub Ilona


A cikk oldalai:  1  2  3  4  5  6 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat