2000. évi szakmai

tevékenységének összefoglalása

A Központ tevékenységét Alapító Okirata alapján végezte. Szakterületeire vonatkozóan szakmai módszertani, irányítási, szervezési, minőségtanúsító, minőségellenőrző, tudományos kutatási, képzési és továbbképzési feladatokat látott el, ezen kívül jogszabályok előkészítésében, továbbá az Európai Unió jogharmonizációs tevékenységében működött közre.

Kiemelt feladatok, jelentősebb szakmai események

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal együttműködve folytatták le az ország oltóanyag-ellátásához szükséges közbeszerzési eljárásokat. A bizottság elnöke a Központ főigazgató főorvosa volt.
Pályázat keretében szakmai bizottság véleménye alapján döntöttek a HIV, a Hepatitis A, B és C, továbbá egyéb vizsgálatokhoz szükséges diagnosztikumok központi beszerzéséről.
Hetente kiadták az Epidemiológiai Információs Hetilapot (Epinfo), melynek révén az aktuális hazai és nemzetközi epidemiológiai információkat, szakmai anyagokat széles körben terjesztették. A kiadvány hetente kb. 1000 példányban jelent meg. A heti kiadványok mellett 4 különszám (a 2000. évi védőoltásokról, a veszettség fertőzésre gyanús sérülésekkel kapcsolatos eljárásokról, Magyarország 1999. évi járványügyi helyzetéről, továbbá a meningococcus invazív betegségről) is kiadásra került.
A Központ irányításával és szervezésével a járványügyi surveillance fejlesztése keretében több előrelépés történt, így: az ÁNTSZ különböző szintű intézeteiben január 1-től megkezdődött a fertőző beteg bejelentési rendszer adatainak elektronikus úton történő hierarchikus továbbítása,

kidolgozták és bevezették a veszettségre gyanús sérülésekkel kapcsolatos gyors információ-áramlást és az oltóanyag azonnali kiszállítását, továbbá a betegség-specifikus surveillance keretében az invazív meningococcus betegségre vonatkozó gyors és specifikus információs rendszert alakították ki.

A szeroepidemiológiai célból 1999-ben begyűjtött savók komplex mikrobiológiai vizsgálatára 2000-ben került sor. Az eredmények előzetes feldolgozása megtörtént, azonban a teljeskörű epidemiológiai feldolgozás még nem zárult le. Az elvégzett munka jelenlegi szintjén is megállapítható, hogy a rutinszerűen alkalmazott gyermekkori védőoltások megfelelő védelmet adnak.
Az ország egyes területeit sújtó árvíz okozta járványügyi veszélyhelyzetre reagálva a Központ a szakmai ajánlásokat azonnal elkészítette, a szükséges oltóanyagokat biztosította.

A több évtizedes járványmentes időszakot követően szokatlanul nagy számban fordultak elő az országban invazív meningococcus megbetegedések. A megelőző és járványellenes intézkedéseket beleértve az azonnali oltóanyag behozatalt, a prevenciós célú antibiotikum-beszerzést és annak haladéktalan területi kijuttatását, az oltóanyagok törzskönyvezést, a járványügyi gyakorlatot, a törzsek részletes mikrobiológiai vizsgálatát stb. is a Központ dolgozta ki és alkalmazásukat biztosította.
Az éves ütemtervnek megfelelően lefolytatták az ÁNTSZ Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Nógrád és Tolna megyei intézetei szakmai tevékenységének komplex felügyeleti vizsgálatát, melyről az országos tisztifőorvos, illetve a vizsgált intézmények számára összefoglaló értékelést készítettek.

A mikrobiológiai vizsgálatok minőségellenőrzése céljából folytatták az ÁNTSZ laboratóriumok, továbbá a kórházi/egyetemi mikrobiológiai laboratóriumok bakteriológiai, fágtipizálási, parazitológiai és virológiai tevékenységének körvizsgálatát.
Két-két epidemiológiai és kórházhigiénés, egy-egy DDD-tevékenységgel, bakteriológiával, parazitológiával, illetve mikológiával kapcsolatos munkaértekezletet tartottak.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértőkből álló delegációja egy teljes héten keresztül vizsgálta a Központban az ország védőoltási rendszerét, oltáspolitikáját, továbbá a Nemzeti Kontroll Laboratórium munkáját. A komplex ellenőrzés rendkívül kedvező eredménnyel zárult és a hazai tevékenység igen jó minősítést kapott.


A cikk oldalai:  1  2  3  4  5  6 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat