AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MŰKÖDÉSE
A 2004. ÉVBEN 

BEVEZETŐ

"Hass, alkoss, gyarapíts!"
Kölcsey

 

Az ezredforduló összetett és sodró erejű folyamatai minden népet és országot válaszra, új stratégiák kialakítá­sára késztetnek.

Magyarország 2004. május 1-jén az Európai Unió tagja lett. Hazánk európai újra-integrálódása fontos esemény: minden tekintetben a világ legnagyobb gazda­sági szerveződésének részévé vált, mely 25 magasan fejlett vagy fejlett országot, kb. 400 milliós népességet foglal magában, és ahol a személyek és az áruk szabad áramlása biztosított. Olyan integrációba léptünk be, melynek együttesen jelentős szava van a világ minden fontos kérdésében.

A csatlakozásra való felkészülés óriási kihívást jelentett az élet minden területén így szakterületünkön is. Természetesen a követelmények teljesítése a jövőben sem megy majd feszültségek nélkül, azonban várhatóan könnyebb lesz teljes jogú tagként, belülről beleszólni a történésekbe, mint korábban kívülről, ill. meg­figyelői státusszal.

Óriási, lenyűgöző változás zajlik valóban nagy idők nagy tanúi lehetünk. Ezen izgalmas időszakról az átmenet évéről ad számot a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ vonatkozásában ez a beszámoló. Megjelennek hagyomá­nyos tevékenységeink mellett az új kihívásokra adott válaszok is. A csatlakozás előkészítésének időszakában elindított szakmai/informatikai és laboratóriumi infrastruktúra fejlesztések már az új évezred igényeinek figyelembevételével indultak, befejezésük és eredményeik azonban csak a következő évekre várhatók.

Hass, alkoss, gyarapíts! Igen, csak ez jelenti a megoldást. Az évkönyv hivatott tanúsítani, hogy az OEK munkatársai valóban alkottak, amikor tudásuk legjavát adva szakmai elhivatottsággal és leleményességgel, remek ötletekkel és szorgalommal fáradtak a jövőt jelentő PHARE-fejlesztések megvalósításán.
E mellett értékeinket, speciális eredményeinket nagy gonddal őriztük, mert a folyamatosság a gyarapodás feltétele.

Cicero mondta, hogy a sors a vele egyetértőt vezeti, a vele ellenkezőt magával cipeli. Ugyanoda!

Megköszönöm ezért a Központ munkatársainak mindig és mindenkor meg­tapasztalt pozitív hozzáállását, hiszen ez eredményezte, hogy sikerült megfelelni a nap mint nap jelentkező új kihívásoknak. Nehéz, de sok eredményt és közös szak­mai élményt hozó évet zártunk.

Az OEK 2004. évi tevékenységét tartalmazó beszámolót örömmel és tisztelettel ajánlom az érdeklődők figyelmébe.

dr. Melles Márta
főigazgató főorvos

 


A cikk oldalai:  1  2 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat