Főoldal     Kapcsolatfelvétel     Vizsgálataink     Módszereink rövid leírása  

MRSA törzsek járványügyi tipizálása multiplex PCR alapú eljárással: SCCmec típusok meghatározása

 

A vizsgálat alkalmazási területe

Kórházi fertőzések során izolált MRSA (MRSA: methicillin rezisztens Staphylococcus aureus) törzsek járványügyi vizsgálata; a klinikailag összefüggő esetek (legalább kettő) közötti járványügyi összefüggés igazolása vagy kizárása (terjedés betegről betegre, betegből környezetre majd újabb betegre).

A vizsgálat célja

Az SCCmec kazetta strukturális típusának meghatározása. A kapott PCR mintázat alapján meghatározott típusról (SCCmec típus) a beküldőt, valamint ha ettől különböző, az illetékes járványügyi szakembert leletben tájékoztatjuk <Csoportos mikrobiológiai lelet PCR alapú járványügyi tipizáló vizsgálatokhoz> - eljárás leírás OMR melléklet.

A vizsgálat elve

A vizsgálat elve az MRSA törzsek obligát kazettájának (SCCmec) strukturális különbségeinek kimutatása a vizsgálandó szekvenciák megsokszorozásával multiplex PCR reakcióban, a keletkezett termékek molekulasúly szerinti szétválasztása horizontális elektroforézissel, majd detektálásuk ethidiumbromiddal való jelölés után (UV fényben láthatóvá válik a jelölt DNS). A kapott termékek száma és mérete egy mintázatot határoz meg (SCCmec típus), amelyet szem ellenőrzése mellett softver segítségével értékelünk és tárolunk.

Fogalom meghatározások

Multiplex PCR: polimeráz láncreakció, a keresett szekvenciák specifikus, kettőnél több oligonukleotid párral történő enzimatikus megsokszorozása a detektálhatóság határának elérése érdekében.

Az alkalmazott rövidítések jegyzéke

SCCmec: Staphylococcus chromosomal cassette mec (staphylococcusok mecA gént hordozó kazettája)

 

 


A cikk oldalai:  1  2  3  4  5  6  7 

    Tevékenységi kör

    Kapcsolatfelvétel

    Munkatársaink

    Vizsgálataink

    Módszereink rövid leírása

    Tudományos Tevékenység

    Oktatás, továbbképzés

    Vizsgálatkérő lap

S. pyogenes bekérőlap
ESBL izolátumok bekérőlapja
MRSA bekérőlapok
 

    Képek