Főoldal     Kapcsolatfelvétel     Vizsgálataink     Módszereink rövid leírása  

Fágtípus-meghatározás

 

A vizsgálatrövid leírása

Specifikus bakteriofágok válogatott sorozatával végzett, fenotípus jellemzésére (meghatározására) szolgáló eljárás. Fágtípus-meghatározásnak nevezzük azt a módszert, amelynek segítségével egy baktérium fajon belül, előzőleg más (biokémiai, sze­rológiai) módszerrel azonosított törzsek különböző típusokba oszthatók.

A fágtípus-meghatározást járványok, vagy sporadikus megbetegedések esetén izolált (beteg, élelmiszer, víz, higiénés minta stb) baktérium törzsek vizsgálatára használják. Igazolható az összefüggés a megbetegedések között, ha a beteg, tünetmentes hordozók különböző váladékaiból (vér, széklet, orr, torok stb) izolált baktériumok fágtípusa azonos a feltételezett fertőző forrásból (beteg ember, tünetmentes hordozó, eszköz, víz stb) kitenyésztett törzs típusával.

A vizsgálat célja epidemiológiailag összefüggő esetek (legalább kettő) közötti járványügyi összefüggés igazolása vagy kizárása, fertőző forrás (élelmiszer, víz, személy) azonosítása, tünetmentes hordozók által a kórokozók ürítésének figyelemmel kísérése, friss megbetegedések epidemiológiai vizsgálatának a fertőző forrás kutatásának elősegítése. Kórházi fertőzések bizonyítása, vagy kizárása, ill. aktuális törzsek elkülönítése előző epidemiológiai eseményektől, és behurcolt törzsektől.

Felderíthető a fertőző forrás, a fertőzés terjedésének módja és útja. (kontakt módon, élelmiszerrel eszközzel, felülettel stb. összefüggésben terjedő fertőzések bizonyíthatók fágtípus-meghatározás segítségével.

Meghatározható az azonos baktérium speciesbe tartozó különböző (fág)típusú törzsek elterjedése időben és térben. (Vannak gyakori, általánosan elterjedt és ritka, egyes földrajzi területekre korlátozódó fágtípusok)

Elkülöníthetők időben és térben járványosan és endémiásan előforduló fágtípusok.

Figyelem felhívása egyes fokozott virulenciájú veszélyes járványtörzsek jelenlétére és elterjedtségére (MRSA endémiás és epidémiás klónjai, ESBL termelő K. pneumoniae és E. cloacae epidémiás klónok, stb)

 

A vizsgálat elve

A vizsgálati módszer azon alapul, hogy a bakteriofágok olyan vírusok, amelyek reprodukciójukhoz szaporodó baktériumot igényelnek és csak egyfajta nukleinsavat tartalmaznak (DNS vagy RNS). A specifikus reakció elve, hogy csak azok a baktériumok érzékenyek az adott fág(ok)gal szemben, amelyek a fágadszorpcióhoz megfelelő fágreceptorral rendelkeznek. A fágtípus-meghatározáshoz használt fágok, az ún. típusfágok a tipizálandó baktériumtörzseket azok érzékenysége esetén feloldják (lízis). A típusfágokkal kapott oldások alapján állapítható meg a fágtípus/fágkép, melyet többnyire fágtípus-séma(ák) alapján szám vagy betűjellel történt kódolás után adnak meg. Például: S. Typhi esetében a baktérium Vi antigénjéhez specifikusan kapcsolódó (adaptált) Vi fágok oldási spektruma alapján képezzük az adott törzs fágtípusát (pl A, E1, C1, stb).

 

 

 


A cikk oldalai:  1  2  3  4  5  6  7 

    Tevékenységi kör

    Kapcsolatfelvétel

    Munkatársaink

    Vizsgálataink

    Módszereink rövid leírása

    Tudományos Tevékenység

    Oktatás, továbbképzés

    Vizsgálatkérő lap

S. pyogenes bekérőlap
ESBL izolátumok bekérőlapja
MRSA bekérőlapok
 

    Képek