Dr. Koller Miklós (1930 - 2010)

Dr. Koller Miklós a Debreceni Orvostudományi Egyetemen kitüntetéssel szerzett orvosdoktori diplomát 1954-ben. Az Egyetemen osztályidegen származása miatt nem kapott állást.  1954-1962 között a Hajdú-Bihar Megyei Kórház laboratóriumi orvosi feladatait látta el. 1962-ben a Debreceni Orvostudományi Egyetem Mikrobiológiai Intézetébe kerülhetett, az orvosi virológia tudományával itt kezdett foglalkozni. 1964-ben a Hajdú-Bihar Megyei Köjál Vírus Osztályának vezetőjévé nevezték ki. 1968-ban a Humán Oltóanyag Termelő és Kutató Intézet himlő vakcinát és humán anti-vaccinia immunglobulint előállító laboratórium vezető munkatársa lett. 1974-től 1994-ig, 20 éven keresztül, az Országos Közegészségügyi Intézet Vírus Osztályán dolgozott laborvezető főorvosként. Munkássága azonban nyugdíjba menésével nem szűnt meg, tevékenységét az Országos Környezetegészségügyi Intézet Morfológiai Osztályán még hosszú évekig folytatta. 2010-ben halt meg.

Tudományos munkája igen sokoldalú. A magyarországi virológiai kutatómunkák kezdete után nem sokkal, a Debreceni Orvostudományi Egyetem Mikrobiológiai Intézet virológiai osztályának megindulásakor, 1962-ben, akkor még tudományosan nem megalapozott feladatot kapott: varicella-zoster virus (VZV) vakcina kidolgozását. A vakcina kidolgozásához szükséges alapvető virológiai ismeretek nem álltak rendelkezésre. Koller Miklós számos fontos megállapítást tett és publikált a VZV tulajdonságaira, szaporodására, sejthez kötött jellegére, perzisztenciájára vonatkozóan. Csak egy adat, egyik cikkére, a "Study of the multiplication of varicella-zoster virus by the fluorescent antibody test", amely 1963-ban jelent meg, még az 1990-es években is hivatkozott a szakirodalom. Sikeres VZV vakcina kidolgozásáról 20 évvel később, az 1980-as években szereztünk tudomást, amelyet japán kutatók fejlesztettek ki. Más herpesvirusokra, igy herpes simplex virusra, humán cytomegalovírusra, Epstein-Barr virusra is kiterjedt kutatómunkája ezekben és a későbbi években. Itteni tanítványai közül többen választották a virológiát hivatásuknak, így Dr. Gönczöl Éva egyetemi tanár és Dr. Lehel Frigyes főorvos.

A Hajdú-Bihar Megyei Köjálba történő főorvosi kinevezése azt jelentette, hogy a Vírus Osztályt meg kellett teremteni, a vírus diagnosztikai módszereket ott bevezetni, fiatal munkatársakat nevelni. Egyik fiatal munkatársa, Dr. Berencsi György III, a későbbiekben az Országos Közegészségügyi Intézet, ill. Országos Epidemiológiai Központ Virológiai Főosztályának volt a vezetője 1988 és 2006 között. Kiemelést érdemel, hogy 1968-ban, Koller Miklós elsőszerzőségével, szlovák szerzőkkel közösen először mutatták ki, hogy a vándormadarak a West Nile vírust Magyarországra is eljuttatták.

A Humán Oltóanyag Termelő és Kutató Intézet himlő vírus laboratóriuma Koller Miklós vezetésével olyan magas nemzetközi elvárásoknak megfelelő himlővakcinát állított elő, amelyért a WHO elismerését fejezte ki. A magyar vakcina is jelentős szerepet játszott a himlő megbetegedés világméretű felszámolásában, mivel az ország a WHO számára szükséges anyagi hozzájárulást himlővakcina szállításával teljesítette.

Az Országos Közegészségügyi Intézet Vírus Laboratóriumában, a virus diagnosztika magas szintű művelése mellett tudományos cikkeket publikált a herpesvírusok és rotavírusok  kimutatásának új módszereiről, ezen vírusok jelentőségéről különböző immunológiai károsodások esetében. A human cytomegalovirus egyik fontos fehérjéjével reagáló monoklonális ellenanyagot állított elő.Magyarországon Koller Miklós vezette be a szerv transzplantációkhoz nélkülözhetetlen cytomegalovirus antigenémia tesztet. Munkatársai közül Dr. Varga Marina a Semmelweis OTE Transzplantációs Klinika Víruslaboratóriumának lett a vezetője. Másik munkatársa, Dr.Visontai Ildikó 1992 óta az OEK Minőségbiztosítási Osztály vezetője és az OEK főigazgató helyettese.

Koller Miklós munkásságának jellemzői: Az orvosi tudományokkal kapcsolatos biológiai összefüggések megértésére történő mély elkötelezettség, ki nem apadó kíváncsiság, ismereteinek állandó fejlesztése. Kiemelkedő képesség az elméleti tudás gyakorlati feladatok megoldására való felhasználására. Tudásának és lelkesedésének tanítványok több generációja részére történő átadása. Mindezekhez a legnehezebb időkben is kellemes munkahelyi légkör biztosítása, amelynek alapját széles általános műveltsége, rendkívüli szerénysége és jó humora szolgáltatta.

A WHO oklevélben méltatta a Koller Miklós által előállított kiváló minőségű magyar himlővakcinát.  Talán rendkívüli szerénysége és visszahúzódó természete miatt, ami miatt közvetlen munkatársain kívül kevesen ismerték, valamint az OKI-ban történt szervezeti átalakítások miatt Koller Miklós nem kapott semmilyen hivatalos hazai kitüntetést.  A hivatalos kitüntetéseknél magasabb elismerést jelent azonban az, hogy a hazai mikrobiológiai szakmát művelő vezető emberek, főorvosok, professzorok közül sokan tekintik Koller Miklóst tanáruknak, olyan embernek, akitől szakmai ismereteken kívül szakma iránti szeretetet, érdeklődést és elkötelezettséget tanultak.

Dr. Gönczöl Éva
MTA doktora, szaktanácsadó
Hepatitis és Molekuláris Virológia Osztály

 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat