AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MŰKÖDÉSE
A 2008. ÉVBEN 

BEVEZETŐ

Minden gondolat értékmérője az,
hogy amikor aktuális, emlékeznek-e rá

Fodor József
 

Az OEK az ország járványügyi módszertani központja, az Állami Népegészség­ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat országos intézete.

Már 12 éve teljesíti alapfeladatát: a lakosság egészségének megőrzése érdekében a népegészségügyi szempontból jelentős fertőző betegségek, járványok valamint az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések előfordulásának monitorozását (morbiditási és mortalitási adatok gyűjtését, elemzését), a megelőzést, leküzdést szolgáló hatékony módszerek meghatározását, alkalmazását és ellenőrzését valamint a mikrobiológiai és az immunbiológiai készítményekkel kapcsolatos vizsgálatok végzését.

Szakterületeit tekintve szakmai-módszertani, irányítási, minőségellenőrzési, kutatási, alap- és továbbképzési, járványügyi és mikrobiológiai surveillance tevé­kenységet folytat, nemzeti adatbázist kezel. A fennálló és az újonnan megjelenő veszélyeket azonosítja és értékeli, valamint ezekről tájékoztat, védőoltási progra­mokat dolgoz ki, ajánlásokat tesz, továbbá felügyeli a hazai védőoltási tevékenysé­get. Működteti a Nemzetközi utazás-egészségügyi- és oltóközpontot, valamint a Reitox-hálózat tagjaként a Nemzeti Drog Fókuszpontot.

A Központ referencia, regionális járványügyi és BSL 3-4 szintű laboratóriumo­kat üzemeltet, a bioterrorizmus elkövetésére alkalmas veszélyes kórokozóra gyanús esetekben pedig mintavételezést és mikrobiológiai vizsgálatot végez.

Fenntartja az Orvosi Baktériumok Magyar Nemzeti Gyűjteményét, valamint a tipizáló, referencia savóbankot.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) magyar kapcsolattartó intézménye; tagja az Európai Korai Figyelmeztető és Gyorsreagáló Rendszernek, és tevékenységi körében az Egészségügyi Világszervezet Nemzet­közi Egészségügyi Szabályzatának kapcsolattartója is.

Laboratóriumi tevékenysége keretében kétirányú együttműködést tart fenn a WHO, az Európai Unió és más jelentős intézmények azonos rendeltetésű szerveivel.

A fertőző betegségekről és a kórokozókról adatokat szolgáltat a hazai és nemzetközi szervezetek részére.

A beszámoló a teljesség igénye nélkül is arról ad tájékoztatást, hogy 2008-ban a fent vázolt feladatok konkrétan hogyan, milyen módon valósultak meg.

Régi igazság:

"Az idő, a körülmények változnak, és azokban mi is változunk"
"Tempora mutantur et nos mutamur in illis"

 

Így van ez a mi esetünkben is.

Az OEK, mióta ünnepélyesen lezárta működésének első 10 évét, a tárgyévben már a hogyan tovább kérdésre adott választ a védőoltási rendszer további tökéletesítése, a mikrobiológiai diagnosztika szélesítése, a droghelyzet eredményes monitorozása területén, és újult erővel sürgette az antibiotikum-rezisztencia további terjedésének megakadályozását célzó programokat.

Ahogy azt a korábbiakban is bizonyította, az OEK a feladatait szívén viselő, alkotó közösség. Igen, itt minden szó fontos és igaz. Munkatársai az év minden napján szakmai tudásuk, erőforrásaik legjavát adva, helyt állnak, hogy az elvárt, egyre több és szélesebb körű igény a létszám és a források bővülése nélkül teljesíthető legyen.

Megköszönve ezt minden munkatársamnak, részükre és valamennyi érdeklődő­nek örömmel ajánlom az OEK 2008. évi tevékenységéről és eredményeiről szóló beszámolót.

dr. Melles Márta
főigazgató főorvos

 


A cikk oldalai:  1  2 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat