AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MŰKÖDÉSE
A 2007. ÉVBEN 

BEVEZETŐ

"Szeresd a magad mesterségét,
amibe beletanultál,
S találd meg benne kedvedet"
Marcus Aurelius

 

2007 a változások éve volt, folytatódott a magyar egészségügy átalakítása. Egymás után jelentek meg az új jogszabályok, melyek a fejlett társadalmak leg­bonyolultabb viszonyrendszeré­nek, az egészségügynek új alapokra helyezését célozták.

Változott a kórházi struktúra, a finanszírozás, s ezáltal az egészségügyi ellátó­rendszer működése, csakúgy, mint az ÁNTSZ, az egészségügyi hatóság központi és területi szerveinek feladata, tevékenysége.

A számos egyidejű változás miatt kialakult helyzetben felértékelődik annak jelentősége, hogy az Országos Epidemiológiai Központ az ÁNTSZ szakmai-mód­szertani központja, stabil alapot és irányvonalat képviselve, sikeresen oldotta meg feladatát. Eredményesen szolgálta a járványügyi biztonságot; a fertőző betegségek felügyeleti rendszerének megszilárdítása, fejlesztése; a modern mikrobiológiai vizsgálati paletta működtetése révén. Tevékenysége folyamatosan kiszélesedett, az európai járványügyi surveillance hálózat tagja­ként bővültek nemzetközi kapcsola­tai, az ECDC hazai partnerintézeteként az emberre fertőző járványok megelőzése és a járványvédelem terén végzett feladatokkal.

Az esztendő nemcsak szakmai kihívásokat tartogatott; számos rangos esemény megrendezése is emlékezetes marad. Ezek közül is kiemelkedik az Országos Köz­egészségügyi Intézet működése megkezdésének 80. évfordulója tiszteletére tartott tudományos ülés, melynek egyik szervezője az OEK volt.

"A jövőnk attól függ, hogy a múltból mennyit tudunk számára megmenteni."
Korányi Sándor

Igazak e megállapítások szakmai gondolkodásunkra is

Az ünnepi alkalomra mintegy 200 egykori és mai dolgozó fogadta el a meg­hívást. Az ünnepség, melynek bensőséges hangulatát meghatározta a találkozás és az évtizedeken át közösen végzett munka felidézésének öröme, szakmai elődeink példájának méltatása, az óriások vállán állunk érzés biztonsága.

Megköszönve a Központ munkatársainak szorgalmát, lelkesedését, szakma­szeretetét, amely az év során mindennapjainkat áthatotta, örömmel és tisztelettel nyújtom át az erről készült beszámolót az érdeklődőknek.

Dr. Melles Márta
főigazgató főorvos

 


A cikk oldalai:  1  2 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat