Epinfo 8. évfolyam
Index, 2001.
(a közlemény tárgya, a megjelenés hete, zárójelben az oldalszám)
 

A hazai járványügyi helyzet általános jellemzése: 1-52

Anthrax - Szándékos expozíció okozta anthrax megbetegedések az Amerikai Egyesült Államokban,
2001. október
: (nemzetközi) 42 (473), 43-44 (497)

Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának jelentései: 10-41

BCG vakcina - Megváltozik a BCG vakcina és szétosztásának rendszere: (hazai) 16 (161)

BCG vakcináció: (hazai) 12 (115), (nemzetközi) 35 (365)

Beszámoló 
    A IV. Nemzetközi Nozokomiális és Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekkel kapcsolatos
    decenniális kongresszusról:
(nemzetközi) 21-22 (221)
    Az Európai Unió Antibiotikum Rezisztencia Surveillance Központja által szervezett informatikai 
    továbbképzésről:
(nemzetközi) 40 (445)
    Az European Working Group for Legionella Infections (EWGLI) 16. munkaértekezletéről, Bilthoven,
    Hollandia:
 (nemzetközi) 28 (304)
    A mikrobiális fenyegetés: az antibiotikum politika terén elért eredmények értékelése c.
    EU konferencián való részvételről
: (nemzetközi) 31 (333)
    Német tisztiorvosok továbbképzéséről, Berlin, 2001. március 21-23.: (nemzetközi) 14 (141)
Bioterrorizmus - A "Johan Béla" Országos Epidemiológiai Központ módszertani ajánlása
biológiai fegyverrel történő fenyegetés/támadás esetén - I. Anthrax:
(hazai) 42 (478)
Campylobacter surveillance 2000: (hazai) 51-52 (573)
Ebola haemorrhagiás láz járvány Ugandában: (nemzetközi) 19 (197)
Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program 2001-2010: (hazai) 27 (289)
Egészségügyi Világnap 2001: (nemzetközi) 13 (125)
Escherichia coli O157:H7 járvány Spanyolországban: (nemzetközi) 2 (15)

Gastroenteritis járvány - étel által terjesztett tömeges járvány: (hazai) 20 (209)

Hastífusz - Importált hastífusz megbetegedés: (hazai) 35 (369), 47 (536), 51-52 (578)
                  - Újonnan felderített hazai hastífusz baktériumgazda: (hazai) 47 (533)      

Himlő: (nemzetközi-hazai) 46 (521)

HIV/AIDS
     AIDS surveillance globális HIV/AIDS adatok, 2000: (nemzetközi) 1 (2)
     hazai: 2000. IV. negyedévi adatok: 8 (73)
                 2001. I. negyedévi adatok: 18 (185)
                 2001. II. negyedévi adatok: 30 (321) 
                 2001. III. negyedévi adatok: 43-44 (493)
     Az antiretrovirális rezisztencia kialakulásának monitorozása: (nemzetközi) 38 (425)

Influenza - epidemiológiai helyzet: (hazai) 3 (21), 4 (35), 5 (45), 6 (53), 7 (65), 8 (77), 9 (85)
                    Felkészülés a szezonra: (hazai) 41 (453)
                    Felkészülés az influenza pandémiára Európában: (nemzetközi) 48 (541)
                    Laboratóriumi diagnosztika: (hazai) 3 (23)
                    Európában az influenza még nem érte el a járványos küszöböt: (nemzetközi) 48 (543)

Kanyaró megbetegedések halmozódása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében: (hazai) 28 (301)

Kézhigiéne - Hogyan fejleszthető a kézhigiénés gyakorlat?: (nemzetközi) 32-33 (341)

Kórházi véráram-fertőzések: (nemzetközi) 49 (549)
Krími-kongói láz Koszovóban: (nemzetközi) 23 (233)
Laboratóriumi hírek - A Neisseria meningitidis diagnosztika aktuális kérdései: (hazai) 7 (61)
                                      - Monitoring rendszer: (hazai) 12 (117)
Legionellosis - A betegség leírása óta regisztrált legnagyobb legionellosis járvány: (nemzetközi) 29 (313)
Lepra - már nem globális népegészségügyi probléma: (nemzetközi) 34 (357)

Magyarország 2000. évi járványügyi helyzete: (hazai) 36 (377)

Malária - Halálos kimenetelű importált malária megbetegedés: (hazai) 6 (55)

Meningococcus
     A 2001-es mekkai zarándoklattal összefüggő, W135 szerocsoportú meningococcus
     megbetegedések halmozódása
: (nemzetközi) 17 (177)
     Meningococcus megbetegedések: (hazai) 1 (8), 5 (47), 9 (90), 19 (199), 39 (439), 46 (528)
Nosocomialis járványok, 2000: (hazai) 5 (41)  
Nosocomialis Methicillin Rezisztens Staphylococcus Aureus (MRSA) járványok tapasztalatai
(1993-2000):
(hazai) 10-11 (97)
Nosocomialis surveillance-ok szakmai értékelése: (hazai) 25 (266)
Parlagfű-mentesítő hétvége országos felhívás: (hazai) 20 (213)
Poliomyelitis
    A bulgáriai poliomyelitis megbetegedésekkel összefüggő hazai intézkedések a
    WHO felhívása alapján
: (hazai) 24 (245)
    Poliomyelitis a Dominikai Köztársaságban és Haitin: (nemzetközi) 2 (13)
    Az eradikáció helyzete, 2000: (nemzetközi) 38 (417)
    Importált eredetű megbetegedés Bulgáriában: (nemzetközi) 18 (186)

Prionbetegségek                       
     Bejelentendővé váltak a humán prionbetegségek:
(hazai) 25 (265)
     Variáns Creutzfeldt-Jakob betegség halmozott előfordulása egy angliai településen és környékén:
     (nemzetközi) 15 (153)

Salmonella surveillance, 2000: (hazai) 50(561)

Salmonellosis 2000-ben Norvégiában: (nemzetközi) 25 (270)

Száj- és körömfájás - A ragadós száj- és körömfájás terjedésének megelőzése érdekében
végzendő fertőtlenítés
: (hazai) 13 (126)

Syphilis - A bejelentett friss syphilises fertőzések száma az elmúlt másfél évtizedben: (hazai) 37 (401)

Tuberculosis elleni világnap: (nemzetközi) 12 (113)

VAQTA2 - Oltóanyag visszavonása: (hazai) 48 (543)

Védőoltások és oltási rend Romániában: (nemzetközi) 17 (173)

Védőoltások mellékhatásai I. Vírusvakcinák alkalmazásával kapcsolatos szövődmények:
(hazai) 39 (433), helyesbítés 41 (463)
Védőoltások mellékhatásai II. Bakteriális vakcinák alkalmazásával kapcsolatos szövődmények:
(hazai) 45 (509)

Védőoltások, 2000: (hazai) 26 (277)
Veszettség - A rabies helyzete Európában és Ázsiában: (nemzetközi) 4 (29)

Szerkesztőségi közlemény
     Epinfo az interneten
: 30 (326)
     Főszerkesztői beköszöntő: 1 (1)

Tájékoztatás szakmai kiadvány megjelenéséről
     Fertőtlenítéstan és sterilizálás a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara kiadványa:
     (hazai) 8 (80)
     Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés
     szakmai irányelveiről - a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ kiadványa: (hazai) 6 (57)

Tájékoztatás szakmai rendezvényről
     A sterilizálás témakörével foglalkozó szakmai nap: 32-33 (343)
     Bakteriológiai konferencia: 14 (145)
     DDD tevékenységgel kapcsolatos munkaértekezlet: 13 (132)
     II. Hazai Infekciókontroll Ankét: 41 (458)
     Influenza szakmai nap: 34 (358)
     A "Johan Béla" Országos Epidemiológiai Központ tudományos ülései: 1 (7), 7 (67), 10-11 (100),
     16 (166), 19 (202), 45 (516)
     Közlekedés és egészség a Magyar Orvosok az Egészséges Környezetért Társaság konferenciája:
     45 (515)
     Magyar Higiénikusok Társasága Fodor-Fenyvessy emlékülés: 9 (91)
     Magyar Higiénikusok Társasága XXXII. Vándorgyűlés: 24 (253)
     Magyar Infektológiai Társaság 29. Kongresszusa: 37 (405)
     Magyar Zoonózis Társaság Rudnai-Kemenes tudományos ülés: 13 (132)
     Magyar Zoonózis Társaság Szent-Iványi Binder Napok: 23 (236)
     Magyar Zoonózis Társaság Szent-Iványi Binder Napok: 36 (391)
     Mikológus munkaértekezlet: 24 (251)
     Népegészségügyi Tudományos Társaság X. Nagygyűlése, Gyula: 1 (7)
     Országos Egészségstatisztikai Fórum: 41 (461), 50 (578)
     VII. Országos Védőoltási Konferencia: 10-11 (100)

Tájékoztatás szakmai továbbképzésről
     Legionella speciális továbbképző tanfolyam: 15 (154)
     A Nemzetközi Oltóközpont továbbképzése: 8 (80)
     Ápolói egészségügyi szakképesítésre épülő szakosító képzések Egészségügyi Szakképző és
     Továbbképző Intézet: 35 (370)
     Epidemiológusok szakmai továbbképző értekezlete: 12 (118), 19 (200), 43-44 (501)
     Közegészségügyi-járványügyi felügyelők továbbképzése: 13 (133), 39 (437)
     Molekulárbiológiai módszerek alkalmazása a mikrobiológiában: 2 (16)

Megjelent különszámok