Epinfo 9. évfolyam
Index, 2002
(a közlemény tárgya, a megjelenés hete, zárójelben az oldalszám) 

A hazai járványügyi helyzet általános jellemzése: 1-52
Anthrax - Anthrax-vizsgálatok Magyarországon, 2001. október 16-december 31: (hazai) 6 (49)
Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának jelentései: 11-41
Beszámoló
    A II. Országos Egészségstatisztikai Fórumról, Budapest: (hazai) 47 (550)
    A III. Európai "Utazási Medicina" Konferenciáról, Firenze, 2002. május 15-18.: (nemzetközi) 22 (241)
    Az Európai Meningococcus Munkacsoport konferenciájáról: (nemzetközi) 1 (1)
    Az Európai Unió Epidemiológiai Surveillance Hálózata beszámoló a "Közösségi Hálózat"
    bizottsági üléséről, Luxemburg, 2001. október 29.:
(nemzetközi) 6 (45)
    Tisztiorvosok továbbképzéséről, Berlin, 2002. március 13-15.: (nemzetközi) 24 (273)
    Világ-egészségfelmérés munkaértekezlet Budapesten: (hazai) 40 (469)
Béta-laktamázokat termelő Gram-negatív baktériumok: (hazai) 30 (349) 
Calicivírus-járványok Magyarországon, 2001. december-2002. január: (hazai) 5 (37)
Campylobacter surveillance, 2001: (hazai) 48 (557)
Candidiasis: napjaink problémája?: (hazai) 15 (162)
Cholera Globális járványügyi helyzet, 2001: (nemzetközi) 36 (421)
Dohánymentes világnap: (nemzetközi) 20 (213)
Dohányzásmentes nap 2002. november 21. Ma nem égetem tovább!
    Ne gyújts rá!:
(nemzetközi) 45 (529)
Down-kór genetikai-epidemiológiai vizsgálat és megelőzés: (hazai) 33-34 (389)
DPT II-III készítmények beadását követő oltási reakciók kivizsgálása: (hazai) 19 (205)
Egészségmonitorozás, egészségfelmérés I II. : (nemzetközi) 7 (57); hazai 11 (101)
Egészségmonitorozással kapcsolatos szakkifejezések: (hazai) 30 (353)
Egészségügyi Világnap 2001: (nemzetközi) 13 (133)
Fejlődési rendellenességgel születettek regisztrált gyakorisága Magyarországon, 1999:
(hazai) 12 (123)
Fejlődési rendellenességek bejelentési fegyelmének javítása: (hazai) 28 (327)
Fertőtlenítőszerek
    Engedélyezett fertőtlenítőszerek és fertőtlenítő hatású tisztítószerek listája
    (1999. szeptember 2002. március):
(hazai) 11 (108)
Hastífusz - Hazai eredetű hastífusz megbetegedés: (hazai) 2 (12)
Johan Béla életműve a Magyar Örökség része: (hazai) 12 (121)
HIV/AIDS
    AIDS surveillance - globális HIV/AIDS adatok, 2000
: (nemzetközi) 1 (2)
    hazai: 2001. IV. negyedévi adatok: 5 (33) 
               2002. I. negyedévi adatok: 18 (189)
               2002. II. negyedévi adatok: 29 (337)
               2002. III. negyedévi adatok: 43 (513)
Influenza
    Az influenza elleni oltásokat követő mellékhatások
: 43 (521)
    Az influenza klinikuma és szövődményei: 42 (497)
    Európai helyzet: (nemzetközi) 5 (39)
    Vakcina összetételére vonatkozó ajánlás 2002/2003: (nemzetközi) 22 (244)
Kanyarójárvány Olaszországban: (nemzetközi) 25 (286)
Keratoconjunctivitis/conjunctivitis esetek halmozódása: (hazai) 4 (25)
Kullancsencephalitis
    A kullancsencephalitis elleni oltóanyaggal kapcsolatos változások
: (hazai) 13 (136)
    A kullancsencephalitis előfordulásának változása Európában: (nemzetközi) 32 (377)

Legionellosis járvány Angliában: (nemzetközi) 39 (453)

Listeriosis esetek halmozódása Franciaországban: (nemzetközi) 28 (325)
Magyar Egészségadattár megjelenése: (hazai) 13 (135)
Magyarország 2001. évi járványügyi helyzete: (hazai) 23 (253); helyesbítés 24 (278)
Malária - Az importált malária Magyarországon aktuális helyzet és védekezés: (hazai) 37 (433)
Meningococcus Invazív meningococcus betegség 2002: (hazai) 46 (537)
Myocarditis-szel illetve pericarditis-szel járó heveny felsőlégúti megbetegedések Görögországban,
2002. április
: (nemzetközi) 16-17 (176)
Népegészségügyi Tudományos Társaság felhívása
    Legyen újra Népegészségügyi Múzeum Magyarországon!:
(hazai) 15 (161)
Nipah vírus: (nemzetközi) 38 (445)
Nosocomialis gastroenteritis járványok tapasztalatai, 2002: (hazai) 19 (201)
Nosocomialis járványok értékelése, 2001: (hazai) 9 (77)

Nosocomialis pneumónia megelőzése: (nemzetközi) 26 (297)

OLEF2000
    A felnőtt magyar lakosság funkcionalitása
: (hazai) 31 (361)
    Alkalmazott egészségmodell: (hazai) 16-17 (173)
    Dohányzási szokások: (hazai, nemzetközi) 20 (215)
Orvostechnikai eszközök forgalomba hozatalának és működtetésének néhány kérdése:
(hazai) 14 (145)
Paratyphus Importált eredetű megbetegedés: (hazai) 49 (571)
Parlagfű-mentesítő hétvége országos felhívás: (hazai) 22 (245)
PedvaxHIB vakcinák forgalomba hozatali engedélyének visszavonása: (hazai) 18 (194)
Poliomyelitis
    Behurcolt vad poliovírus okozta megbetegedés Grúziában
: (nemzetközi) 2 (9)
    Poliomentes a WHO európai régiója: (nemzetközi) 27 (313)
    Teendők a vad poliovírus potenciális terjedésének csökkentése érdekében
    (az országos tisztifőorvos körlevele):
hazai 27 (314)
Salmonellosis
    Csokoládé által terjesztett S.Oranienburg járvány Németországban,
    2001. október-december
: (nemzetközi) 3 (17)
    Salmonella surveillance, 2001: (hazai) 35 (405)
    Salmonella surveillance: fágtípus vizsgálatok eredményei, 2001: (hazai) 41 (477)
Semmelweis Ignácra emlékezünk: 25 (285)
Sterilanyag-ellátás A hazai sterilanyag-ellátás és gyártás néhány aktuális kérdése: hazai 50 (577)
Tuberculosis
    A tuberculosis epidemiológiai adatai Magyarországon 2001-ben
: (hazai) 10 (91)
    Tuberculosis elleni világnap: (nemzetközi) 10 (89)
Védőoltások, 2001: (hazai) 21 (229)
WHO 2002. évi Világ Egészségjelentés: (nemzetközi) 49 (569)
Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása 1999. évi jelentésének összefoglalója:
(hazai) 8 (65)
Veszettség
    A per os róka-vakcináció és a humán veszettség megelőzése: (hazai) 47 (545)
    A "veszettség-vonal" telefonszámának változása: 11 (113)
Tájékoztatás kiadvány megjelenéséről
    Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés
    szakmai irányelveiről, 2003-2004
: (hazai) 46 (539)
Tájékoztatás szakmai rendezvényről
    DDD tevékenységgel kapcsolatos munkaértekezlet: 15 (165)
    Élelmiszerrel is terjedő vírusok (az OKK-OÉTI és az OEK közös rendezvénye): 12 (125)
    Katasztrófaorvostani nap: 10 (96)
    Magyar Higiénikusok Társasága elnökségi ülése és közgyűlése: 37 (437)
    Magyar Higiénikusok Társasága XXXIV. Vándorgyűlés: 25 (288)
    Magyar Infekciókontroll Egyesület konferenciája: 41 (486)
    Magyar Mikrobiológiai Társaság rendezvénye: 8 (72)
    Magyar Munkahigiénikusok Társaságának XX. Nemzeti Kongresszusa: 35 (413)
    Magyar Zoonózis Társaság Szent-Iványi Binder Napok: 37 (437)
    Magyar Zoonózis Társaság Rudnai-Kemenes tudományos ülés: 16-17 (176)
    Mikológus munkaértekezlet: 35 (414)
    OEK Bakteriológiai osztályának szakmai napja: 33-34 (394), 42 (507)
    OEK Dezinfekciós osztályának szakmai napja: 42 (506)
    OEK és a Magyar Parazitológusok Társaságának tudományos ülése: 39 (461)
    OEK Kórházi járványügyi osztályának munkaértekezlete: 6 (52), 21 (234)
    OEK Kórházi járványügyi osztályának szakmai napja: 32 (381)
    OEK tudományos ülései: 2 (11), 15 (165), 19 (206), 39 (461), 41 (487), 42 (506),
    Országos Egészségstatisztika Fórum: 41 (487)
    Országos Védőoltási Konferencia: 13 (137)
Tájékoztatás szakmai továbbképzésről
    Az infekciókontroll aktuális kérdései: 42 (508)
    Epidemiológusok szakmai továbbképző értekezlete: 9 (83), 14 (153), 47 (552)
    Közegészségügyi-járványügyi felügyelők továbbképzése: 10 (95), 39 (462)
    Védőnők és ápolónők részére pontszerző továbbképzés: 5 (40), 28 (330)
Megjelent különszámok
1. Módszertani levél a 2002. évi védőoltásokról
2. Módszertani levél A csótányok elleni védekezésről
3. Tájékoztató a nosocomialis surveillance során alkalmazandó módszerekről 
    I. rész: A nosocomialis fertőzések definíciói
4. Tájékoztató a poliomyelitis globális felszámolása terén elért eredményekről.
    Európa mentes a járványos gyermekbénulástól
5. Módszertani levél A rágcsálók elleni védekezésről
6. AIDS Világnap, 2002. december 1.
7. Magyarország járványügyi helyzete, 2001.
8. Módszertani levél A vérszívók (ágyi poloska, emberbolha, vérszívó legyek, -muslicák, -pókidomúak)
    elleni védekezésről