Epinfo 10. évfolyam
Index, 2003.
(a közlemény tárgya, a megjelenés hete, zárójelben az oldalszám)
 

A hazai járványügyi helyzet általános jellemzése: 1-52
A magyar lakosság egészségi állapothoz kapcsolódó életminősége: (hazai) 46 (591)
A plazmasterilizátorok mikrobiológiai hatástani vizsgálati rendszerének megváltozásáról
(hazai) 47 (599)
A tetűirtószerek és a rezisztencia: (hazai) 6 (57)
A veleszületett fejlődési rendellenességek elsődleges megelőzéséről: (hazai) 23 (289)
Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának jelentései: 11-42
Az EU Népegészségügyi Akcióprogramjáról: (nemzetközi) 16 (201)
Beszámoló
     Az International Society of Travel Medicine VIII. nemzetközi konferenciájáról:
     (nemzetközi) 32 (427)
     III. Egészségstatisztikai Fórum: (hazai) 48 (607)
     Tisztiorvosok továbbképzéséről, Berlin, 2003. március 26-28.: (nemzetközi) 26 (333)
Calicivírus
     Szakmai tájékoztató az élelmiszerrel is terjedő vírusok, kiemelten a humán calicivírusok
     járványügyi és élelmiszerbiztonsági jellemzőinek egyes kérdéseiről
:
     (hazai/nemzetközi) 25 (315)
Campylobacter surveillance, 2002: (hazai) 36 (471)
Candidiasis
     Az Infektológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása a candidiasisról
: (hazai) 35 (455)
     Módszertani útmutató a candidiasisról: (hazai) 35 (460)
Chlamydia pneumoniae fertőzések: (hazai) 14 (174)
Dohánymentes világnap: (nemzetközi) 20 (249)
Egészségügyi Világnap 2003: (nemzetközi) 12 (133)
Emlékezés Semmelweis Ignácra: (hazai) 25 (313)
Fertőtlenítőszerek 
    Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről
: (hazai) 6 (64), 10 (105), 16 (210); 
    20 (256); 23 (293); 27 (350); 31 (420); 37 (494); 44 (577); 49 (621); 50 (634)
    Tájékoztató a betegellátás és a járványügyi gyakorlat részére engedélyezett és
    forgalmazott fertőtlenítőszerekről
: (hazai) 38 (508)
Gastroenteritis járványok, 2002. december: (hazai) 1 (7)
    Étel által terjesztett területi gastroenteritis járvány Baranya megyében: (hazai) 37 (492)
Halottvizsgálati bizonyítványok gyűjtése és feldolgozása során szerzett tapasztalatok
Tolna megyében
: (hazai) 22 (280)
HIV/AIDS hazai: 2002. IV. negyedévi adatok: 5 (45)
                          2003. I. negyedévi adatok: 20 (251)
                          2003. II. negyedévi adatok: 29 (373)
                          2003. III. negyedévi adatok: 45 (583)
Humán majomhimlő-járvány az USA-ban: (nemzetközi) 28 (357)
Human visceralis leishmaniosis megbetegedés Magyarországon: (hazai) 27 (345)
Infektológiai osztályok higiénés felmérő vizsgálata: (hazai) 40 (527)
Intenzív terápiás osztályok akcióellenőrzése: (hazai) 40 (529)
Influenza
    Az OEK zárójelentése a 2003. évi tavaszi influenzajárványról: (hazai) 33-34 (439)
    Növekvő influenza aktivitás Kelet- és Közép-Európában 2003. február 17-23:
    (nemzetközi) 8 (81)
    Felkészülés az influenza szezonra: (hazai) 41 (539)
    Globális helyzet (2002. október 1-től 2003. január 11-ig): (nemzetközi) 2 (13)
    Magyarországi helyzet: (hazai) 6 (63), 8 (83), 9 (96), 10 (101), 11 (121), 12 (138),
    13 (150), 14 (179)
    Szárnyas influenzavírussal kapcsolatos humán fertőzések Hollandiában:
    (nemzetközi) 14 (178)
    Terjed az influenza az északi féltekén: (nemzetközi) 49 (619)
    Újra emberből izolálták a H5N1 altípusú influenza A vírust: (nemzetközi) 7 (69)
    Vakcina összetételére vonatkozó ajánlás 2003/2004: (nemzetközi) 24 (301)
Johan Béla megemlékezés: (hazai) 14 (173)
Kanyaró járvány a Marshall-szigeteken: (nemzetközi) 39 (515)
Közlemény lakossági járványügyi tájékoztatásról (zöld szám): (hazai) 22 (282)
Magyarország 2002. évi járványügyi helyzete: (hazai) 31 (403)
Mumpsz megbetegedések halmozódása Csongrád megyében: (hazai) 7 (72)
Nemzetközi hírek röviden
    A humán vér és vérkészítmények biztonsága: 4 (38)
    Az egészségüggyel kapcsolatos honlapok minőségi kritériumaira vonatkozó ajánlás:
    4 (38)
    Haemorrhagias láz szindróma Kongóban Ebola gyanú: 7 (71)
    Importált fertőző betegségek Dániában: 8 (87), 
    Importált trichinellosis Németországban: 5 (52)
    Invazív meningogoccus megbetegedések Afrikában: 4 (37)
    Malária Kirgizisztánban: 8 (87)
    Megjelent a 2002. évi Európai Egészségügyi jelentés: 7 (72)
    Megjelent a HFA (European Health For All) adatbázis új verziója: 7 (72)
    Meningococcus megbetegedések Belgiumban: 5 (52)
    Norovírus (Norwalk vírus Caliciviridae) járványok: 4 (37)
    Pertussis Afganisztánban: 5 (52)
    Sárgaláz Brazíliában: 4 (37)
Nosocomialis járványok értékelése, 2002: (hazai) 19 (237)
Országos Lakossági Egészségfelmérés 2003: (hazai) 37 (491)
Percutan sérülések az egészségügyi ellátásban: (nemzetközi) 1 (3)
Referencia laboratóriumi tevékenység végzésére elfogadott laboratóriumok: (hazai) 39 (518)
Regionális népegészségügyi obszervatóriumok: (nemzetközi) 30 (392)
Salmonella surveillance: (hazai) 44 (567)
Salmonella surveillance: fágtípus vizsgálatok eredményei, 2002: (hazai) 51-52
SARS (súlyos, akut légzőszervi tünetegyüttes): 11 (113), 12 (135), 13 (149), 15 (189), 16 (207), 17-18 (217)
    Új, virológiai vizsgálattal is megerősített SARS-eset Szingapúrban: 38 (503);
    Globális SARS-konferencia: (nemzetközi) 38 (504)
    Infekciókontroll a súlyos, akut légúti tünetegyüttes megelőzése céljából: (nemzetközi)
    22 (273)   
Sterilizáló berendezések működésének kötelező felülvizsgálata: (hazai) 4 (29) helyesbítés: 5 (51)
Tájékoztatás a Magyar Molekuláris és Prediktív Epidemiológiai Társaság megalakulásáról:
(hazai) 35 (464)
Tíz éves az Epinfo: hazai (1) 1
Tudományos díj alapítása - Takátsy Gyula, Rudnai Ottó: (hazai) 48 (612)
Variáns Creutzfeldt-Jakob-betegség valószínű esete az Egyesült Államokban Florida, 2002:
(nemzetközi) 3 (21)
Védőoltások
    Európai országok rutin oltási rendszere
: (nemzetközi) 24 (302)
    Védőoltások, 2002: (hazai) 30 (385)
Veleszületett fejlődési rendellenességek Kimlén 2002-ben: (hazai) 9 (93)
Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása 2001. évi jelentésének összefoglalója: (hazai) 42-43 (551)
Világ-egészségfelmérés Magyarországon: (hazai) 21 (265)
WHO - Új főigazgató  az Egészségügyi Világszervezet élén: (nemzetközi) 4 (38)
Tájékoztatás szakmai rendezvényről
    Bakteriológus konferencia: 17-18 (226)
    DDD tevékenységgel kapcsolatos munkaértekezlet: 10 (108)
    Egészségmonitorozási Hálózat szakmai napja: 2 (15), 7 (75), 10 (107), 15 (194)
    Influenza szakmai nap: 42-43 (556)
    III. Országos Egészségstatisztikai Fórum: 42-43 (554)
    Magyar Higiénikusok Társasága Fodor-Fenyvessy emlékülés: 10 (106),
    Magyar Higiénikusok Társasága XXXIV. Vándorgyűlés: 10 (107); 33-34 (444); 36 (476)
    Magyar Infektológiai Társaság tudományos ülése: 20 (258)
    Magyar Zoonózis Társaság Szent-Iványi Binder Napok: 20 (258)
    Népegészségügyi Tudományos Társaság XII. nagygyűlése: 13 (155)
    OEK Kórházi járványügyi osztályának munkaértekezlete: 4 (39); 35 (462)
    OEK tudományos ülései: 2 (16),
    Országos Védőoltási Konferencia: 11 (125)
    PARA-KÁVÉ parazitológiai témákkal foglalkozó szeminárium-sorozat: 44 (575)
Tájékoztatás szakmai továbbképzésről
    Epidemiológusok szakmai továbbképző értekezlete: 4 (39); 11 (128); 17-18 (223);
    Epidemiológusok és az Egészségmonitorozási Hálózat munkaértekezlete: 47 (602)
    Közegészségügyi-járványügyi felügyelők továbbképzése: 13 (155), 39 (520)
    Orvosi laboratóriumi asszisztensek mikrobiológiai szintentartó továbbképzése: 35 (463)
Megjelent különszámok
1. Módszertani levél a 2003. évi védőoltásokról
2. Tájékoztató a betegellátás során a vérrel és testváladékokkal terjedő
    vírusfertőzések megelőzéséről
3. Tájékoztató háziorvosok részére a klasszikus nemi betegségekről,
    a HIV-fertőzésről, az AIDS-ről, valamint az egyéb nemi úton terjedő fertőzésekről
4. Módszertani levél a házi legyek és az élelmiszer-látogató egyéb legyek elleni védekezésről
5. Módszertani levél. Infekciókontroll a fogászatokon
6. Magyarország 2002. évi járványügyi helyzete
7. 2. Módszertani levél a tetvesség elleni védekezésről
8. AIDS Világnap, 2003. december 1.
9. Módszertani levél az irtószerek forgalomba hozataláról