Epinfo 11. évfolyam
Index, 2004.
(a közlemény tárgya, a megjelenés hete, zárójelben az oldalszám)
 

A hazai járványügyi helyzet általános jellemzése: 1-53
A magyar epidemiológia fejlesztéséért Alapítvány létrehozása tájékoztatás: 16 (175)
Acut Flaccid Paralysis surveillance 2003, Magyarország: (hazai) 24 (281)
Antibiotikum-felhasználás Európai Surveillance-a: az ESAC program
(European Surveillance of Antimicrobial Consumption)
:  (nemzetközi) 38 (465)
Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának jelentései: 13-42
Bársonyatka - Bőrtünetekkel járó megbetegedések halmozott előfordulása Velencefürdőn: (hazai) 35 (422)
Beköszöntő új év: (hazai) 1 (1)

Beszámoló  
     A holland népegészségügyi jelentési rendszer
: 11 (106)
     Nemzetközi Módszertani és Logikai Konferencia, Amszterdam: 41 (508)
     Egészséginformációs kutatások, Koppenhága: 43 (537)

Calicivírus járványok 1998-2002: 9 (81)
Campylobacter surveillance, 2003: (hazai) 51-52 (533)
Clostridium difficile - A Clostridium difficile epidemiológiai jelentősége az
     egészségügyi intézményekben
: (nemzetközi) 48 (593)
Creutzfeldt-Jacob-betegség
     Variáns Creutzfeldt-Jacob-betegség Nagy-Britanniában
: (nemzetközi) 3 (21)
Cryptosporidiosis surveillance Spanyolországban 1995-2003: (nemzetközi) 13 (121)
Dohányzásellenes világnap: (nemzetközi) 20 (225)
Drog Fókuszpont
     A Nemzeti Drogmonitorozási Központ létrehozása - tájékoztatás
: 14 (137)
     Kelet-közép-európai droghelyzet I. rész: 14 (137); II. rész: 15 (153); III. rész: 16 (169);
     Korai Jelző Rendszer (KJR) a drogmonitorozásban: (nemzetközi) 28 (340)
     A Nemzeti Drog Fókuszpont jelentése a 2003. évről I. rész: (hazai) 49 (613)
EFRIR Az EFRIR fertőzőbeteg alrendszerének éles üzemi indulása: 46 (579)
Egészségügyi Világnap 2004: (nemzetközi) 12 (113)
Enterococcus
     Az enterococcusok és a glikopeptid-rezisztencia: 42 (517)
     A glycopeptid-rezisztens enterococcus-fertőzések klinikai vonatkozásai: 42 (520)
     Vancomycin-rezisztens Enterococcus (VRE) fertőzések megelőzése az egészségügyi intézményekben:  42 (522)
Európai Betegségmegelőző és Ellenőrző Központ (ECDC) megalakulása:
(nemzetközi) 40 (496)
ECDC igazgatója 53 (648)
Fertőtlenítőszerek
     Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről: (hazai) 5 (40); 9 (91); 10 (100);
     18 (205); 25 (301); 29 (358); 37 (456); 45 (564); 48 (605); 53 (649)
Giardiasis
     A sporadikus giardiasis kockázati tényezőinek vizsgálata Dél-Nyugat Angliában:
     (nemzetközi) 31 (377);
     A giardiasis: 31 (379)
Globális egészségügyi jelentés, 2003: (nemzetközi) 10 (97);
Hepatitis A   
     Utazással összefüggő Hepatitis A járvány Németországban
: (nemzetközi) 35 (421)

HIV/AIDS  hazai: 2003. IV. negyedévi adatok: 8 (69) 
                           2004. I. negyedévi adatok: 20 (230)
                           2004. II. negyedévi adatok: 30 (365), helyesbítés: 31 (385)
                           2004. III. negyedévi adatok: 44 (549)

AIDS Világnap 2004. december 1.: 46 (569)
A nők és az AIDS: (nemzetközi) 46 (572)
A nők körében regisztrált HIV-fertőzések néhány epidemiológiai jellemzője
Magyarországon
: (hazai) 46 (575)

Influenza
     A(H5N1) madárinfluenza-vírus által okozott halálesetek Vietnamban
:
     (nemzetközi) 33-34 (405);
     Az A/H5 altípusú szárnyasinfluenza-vírus által a baromfikban és az
     emberben előidézett megbetegedések globális járványügyi helyzetéről
     és az eddig tett egészségügyi intézkedésekről
: (nemzetközi) 6 (45)
     Felkészülés a 2004/2005. évi szezonra: (hazai) 40 (489)
     Influenza aktivitás Európában: (nemzetközi) 3 (23)
     Magyarországi helyzet: 5 (37); 6 (53); 7 (61); 8 (73); 9 (89)
     Szárnyasinfluenza vírus által okozott humán megbetegedések Vietnamban:
     (nemzetközi) 2 (13)
     WHO ajánlás az influenza elleni vakcina összetételére 2004/2005:
     (nemzetközi) 11 (105)
Kitüntetések
     Állami kitüntetések 2004. március 15. alkalmából
: (hazai) 11 (108)
     Magyar Zoonózis Társaság Hőgyes-Aujeszky emlékérem: (hazai) 27 (330)
     Takátsy-Rudnai díjak: (hazai) 48 (603)
Középiskolai egészségmagatartás-felmérés az USA-ban: (nemzetközi) 28 (337)
Légúti Kóroki Monitor működése: (hazai) 41 (505)
Lyssa
     A lyssa-fertőzésre gyanús sérülésekkel kapcsolatos eljárások
: (hazai) 26 (309),
     helyesbítés: 30 (370)
     Tájékoztatás laboratóriumi vizsgálattal igazoltan veszett állatokról: (hazai) 30 (369);
     37 (455); 42 (526); 45 (563); 50 (628)
Magyarország 2003. évi járványügyi helyzete: (hazai) 21-22 (241)
Nosocomialis fertőzések tudatos prevenciója az egészségügyi intézményekben:
(hazai) 25 (295)
Nosocomialis járványok értékelése, 2003: (hazai) 17 (185)
Nosocomialis pneumonia
     A CDC új irányelvei az egészségügyi ellátással összefüggő pneumónia megelőzésére:

     (nemzetközi) 36 (433)
Országos Lakossági Egészségfelmérés
     A felnőtt magyar lakosság egészségmagatartását befolyásoló társadalmi-gazdasági
     tényezők az OLEF2003 alapján
: 37 (449)
     Az egészségügyi ellátórendszer igénybevétele az OLEF2003 adatai alapján: 32 (393)
     Egyes népegészségügyi szempontból jelentős krónikus betegségek kapcsolata
     társadalmi-gazdasági tényezőkkel a felnőtt magyar lakosság körében az
     OLEF2003 alapján:
33-34 (406) 
     Időbeli változások vizsgálata: az OLEF2003 és az OLEF2000 eredményei
     összevetésének módszertana:
29 (349)
     Véget ért az OLEF2003 adatfelvételi szakasza: 4 (29)
Rubeolajárvány Romániában, 2003: (nemzetközi) 39 (477)
Salmonella
     Salmonella surveillance, 2003
: 50 (621)
     S. Enteritidis fertőzések járványügyi jellemzőinek változása 2000-2004. között
     Nagy-Britanniában:
(nemzetközi) 45 (557)
     Importált hastífusz megbetegedés: (hazai) 48 (606)
SARS-esetek halmozódása Kínában: 18 (201)

Sárgaláz - A sárgalázról és az oltásról: (nemzetközi) 1 (2)

Semmelweis napi megemlékezés: 25 (293)

Sterilizálásra kerülő műtéti eszközök tisztításának hatékonyságát ellenőrző
vérnyom-kimutatás új módszere szakmai tájékoztatás:
(hazai) 27 (327)
Sterilizáló berendezések műszaki felülvizsgálata: (hazai) 17 (190)
Szökőár
     Lakossági tájékoztató a szökőár által sújtott egyes délkelet-ázsiai országok
     2005. január 4-i közegészségügyi helyzetéről az Egészségügyi Világszervezet
     jelentése alapján 2005. január 7.:
(nemzetközi) 53 (645)
Vancomycin rezisztens MRSA törzs izolálása az USA-ban: (nemzetközi) 27 (325)
Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása 2002. évi jelentésének összefoglalója: (hazai) 47 (585)
Védőoltások
     Tájékoztatás az acelluláris pertusszisz vakcinákról
: (hazai) 19 (215)   
     Védőoltások napja: 23 (265)
     Védőoltások, 2003: (hazai) 23 (269)
     Védőoltással megelőzhető fertőzésekben meghalt betegek a
     Szent László Kórházban (1993-2002):
(hazai) 19 (213)
     Veszélytelenek a Thiomersal tartalmú oltóanyagok: (nemzetközi) 20 (228)
Vízjárvány Vezetékes ivóvíz által terjesztett gastroenteritis járvány: (hazai) 48 (607)
Tájékoztatás szakmai rendezvényről
     DDD tevékenységgel kapcsolatos munkaértekezlet: 13 (128)
     Influenza szakmai nap: 42 (527)
     IV. Országos Egészségstatisztikai Fórum: 43 (540)
     Klinikai mikrobiológusok munkaértekezlete: 6 (56)
     Magyar Higiénikusok Társasága Fodor-Fenyvessy emlékülés: 9 (90);
     Magyar Higiénikusok Társasága Vándorgyűlés: 32 (398)
     Magyar Infekciókontroll Egyesület Infekciókontroll alapjai: 10 (99)
     Magyar Infekciókontroll Egyesület és az ÁNTSZ Fővárosi Intézetének regionális napja: 46 (578)
     Magyar Infektológiai Társaság tudományos ülése: 8 (76)
     Magyar Zoonózis Társaság Szent-Iványi Binder Napok: 5 (39); 17 (193)
     Mikológus munkaértekezlet: 43 (542)
     Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ I. Drogmonitorozási Fóruma: 7 (63)
     Népegészségügyi Tudományos Társaság XIII. nagygyűlése: 4 (31)
     OEK Kórházi járványügyi osztályának munkaértekezlete: 12 (115); 35 (426);
     OEK tudományos ülés: 31 (386),
     PARA-KÁVÉ parazitológiai témákkal foglalkozó szeminárium-sorozat: 13 (128); 42 (527)
     Parazitológiai tudományos ülés: 8 (75)
     X. "Jubileumi" Országos Védőoltási Konferencia: 14 (143)
Tájékoztatás szakmai továbbképzésről
     A bioterrorizmus elleni védekezéssel kapcsolatos továbbképzés: 48 (604)
     EFRIR Nemzeti Nosocomialis Surveillance rendszer felhasználói tanfolyam: 14 (146);
     32 (398)
     Epidemiológiai szakmai napok az EFRIR projekt képzési alkomponensének befejezése
     alkalmából: 18 (203)
     Epidemiológusok szakmai továbbképző értekezlete: 4 (30); 15 (162); 16 (176); 48 (604)
     Felhívás részvételre az EFRIR Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszerhez való
     csatlakozásban: 39 (481)
     Klasszikus és modern laboratóriumi módszerek a parazitológiában: 16 (178)
     Közegészségügyi-járványügyi felügyelők továbbképzése: 14 (143); 40 (497)
     Magyar Infekciókontroll Egyesület Az infekciókontroll alapjai: 40 (498)
     Pécsi Tudományegyetem ÁOK Korszerű antiinfektív terápia: 6 (55);
     Talaj és víz által közvetített parazitózisok epidemiológiája és laboratóriumi diagnosztikája:
     53 (652)
Társasági tájékoztatás: A Magyar Higiénikusok Társasága Közgyűlésének határozata: 43 (543)
Megjelent különszámok
1. Módszertani levél a 2004. évi védőoltásokról
2. Módszertani levél a mérges ízeltlábúak (darazsak, méhek, pókok, hangyák, skorpiók)
    elleni védekezésről
3. Tájékoztató az egészségügyi intézményekben előforduló calicivírus-járványok 
    sajátosságairól, a megelőzésükhöz/felszámolásukhoz szükséges intézkedésekről
4. Tájékoztató a flexibilis endoszkópokkal történő beavatkozásokkal kapcsolatos
    fertőzések megelőzéséről és kontrolljáról
5. Magyarország 2003. évi járványügyi helyzete