Epinfo 12. évfolyam
Index, 2005.
(a közlemény tárgya, a megjelenés hete, zárójelben az oldalszám)
 

A dohányzás jogi szabályozásának alkotmányos háttere Magyarországon: (hazai) 34 (397)
A hazai járványügyi helyzet általános jellemzése: 1-52
A Magyar Egészségadattár fejlesztésének története:  (hazai) 1 (3)
A patkánymentesség három évtizedes tapasztalatai a Fővárosban: (hazai) 7 (65)
Acut Flaccid Paralysis surveillance 2004, Magyarország: (hazai) 16 (165)
Az antibiotikum-rezisztencia változásának irányai Európában: (nemzetközi) 12 (117)
Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának tájékoztatója 13 (136) és jelentései: 13-41
Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezése a biztonságos betegellátás globális fejlesztése érdekében:  (nemzetközi) 38 (44)
Az OEK szolgáltatásai: 1 (8)
BCG oltóanyagok kiszállítása: (hazai) 14 (144)
Beköszöntő 2005: (hazai) 1 (1)
Beszámoló 
     A HELICS 2004. évi munkaértekezlete:
(nemzetközi) 20 (209)
     A Magyar Zoonózis Társaság Rudnai-Kemenes tudományos ülés: (hazai) 39 (464)
     A VRONY területi képviselőinek továbbképzése: (hazai) 41 (485)
     A WHO Influenza Világtalálkozójáról. Genf, 2005. november 7-9: (nemzetközi) 47 (557)
     Amerikai Infekciókontroll Szakemberek és Epidemiológusok Egyesületének
     32. nemzetközi konferenciája, Baltimore:
(nemzetközi) 32 (373)
     Az ECDC kihelyezett vezetőségi ülése: (nemzetközi) 43-44 (517)
     Az Utazási Medicina Nemzetközi Társaságának IX. kongresszusa: (nemzetközi) 21 (226)
Drog Fókuszpont
     A Nemzeti Drog Fókuszpont jelentése a 2003. évről II. rész:
(hazai) 3 (21)
Egészségügyi Világnap 2005: (nemzetközi) 14 (141)
Európai Betegségmegelőző és Ellenőrző Központ (ECDC) megalakulása: (nemzetközi) 21 (225)
Fertőtlenítőszerek 
     A fertőtlenítőszerek forgalmazásának ellenőrzése:
(hazai) 30 (349)
     Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről: (hazai) 9 (89); 20 (212); 21 (229); 31 (365); 38 (452)
Hepatitis B átvitele vércukorszint mérése során ápolási otthonokban Belgiumban és az USA-ban: (nemzetközi) 19 (201)
HIV/AIDS  hazai: 2004. IV. negyedévi adatok: 11 (105)
                              2005. I. negyedévi adatok: 18 (189)
                              2005. II. negyedévi adatok: 28 (316) 
                              2005. III. negyedévi adatok: 42 (501)
AIDS Világnap 2005. december 1. STOP AIDS! A tudatlanság veszélyes: 46 (541)
Influenza
     A H5N1 altípusú madárinfluenza-vírus által okozott állati megbetegedések Európában:
 
     (nemzetközi) 40 (473)
     A madárinfluenza-járvány nyugat felé terjed: (nemzetközi) 33 (385)
     A szárnyasinfluenza járványügyi helyzete, 2005. február 4.: (nemzetközi) 4 (33)
     A WHO közegészségügyi intézkedésekre vonatkozó irányelve azon országok számára,
     ahol első alkalommal jelenik meg az A /H5N1 madárinfluenza-vírus 2005. október:
 
     (nemzetközi) 43-44 (513)
     Az Európai Betegségmegelőző és Felügyeleti Központnak az A/H5N1 madárinfluenzával kapcsolatos
     ajánlása utazók számára: 
 (nemzetközi) 40 (477)
     Európai helyzet 49. hét: (nemzetközi) 49 (577)
     Felkészülés a 2005/2006. évi szezonra: (hazai) 37 (433)
     Fokozottan patogén madárinfluenza-vírus által okozott megbetegedések
     az oroszországi madárpopulációban: 
(nemzetközi) 31 (361)
     Influenza elleni védőoltások: (hazai) 49 (579)
     Influenzaszerű megbetegedések Magyarországon: (hazai) 8 (78); 10 (97)
     Járványügyi helyzet Európában: (nemzetközi) 8 (77); 10 (99)
     Madarak A/H5N1 fertőzése által érintett új területek:  (nemzetközi) 40 (476)
     Növekvő influenza-aktivitás Spanyolországban: (nemzetközi) 2 (13)
Kinevezések: Dr. Ócsai Lajos kinevezése az OTH Járványügyi főosztályának vezetésére: (hazai) 14 (144)
Kitüntetések
     Állami kitüntetések 2005. március 15. alkalmából:
(hazai) 12 (120)
     NETT XIV. Nagygyűlése: (hazai) 18 (194)
     Hőgyes-Aujeszky-emlékérem: dr. Melles Márta, dr. Hajtós István: 23 (258)
Légi utazás: egészségügyi szempontok: (nemzetközi) 27 (305)
Lymphogranuloma venereum: (nemzetközi) 35 (409)

Lyssa - Gyógyulás humán veszettségből - esetismertetés: (nemzetközi) 6 (53)
     Tájékoztatás laboratóriumi vizsgálattal igazoltan veszett állatokról: (hazai) 2 (15); 11 (109); 17 (182);
     20 (214); 23 (256); 30 (353); 37 (440); 45 (535); 49 (583)

Magyarország 2004. évi járványügyi helyzete: (hazai) 29 (329)
Marburg haemorrhagiás láz járvány Angolában: (nemzetközi) 15 (153)
Megemlékezés
     Emléktábla avatás dr. Erdős László és dr. Fornosi Ferenc:
22 (245); megemlékezés: 26 (293)
     Prof.dr.Losonczy György mellszobor-avatási ünnepsége: 41 (489)
     Semmelweis-napi megemlékezés: 24 (265)
Meningitis járvány Indiában: (nemzetközi) 22 (244)
MRSA
     Az Országos Tisztifőorvos állásfoglalása a Methicillin rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA)
     törzsek által okozott, egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről és
     terjedésük megakadályozásáról:
(hazai) 5 (41)
     Területen szerzett MRSA-fertőzések: (nemzetközi) 23 (253)
Nemzeti Törzsindikátor-lista : (hazai) 1 (2)
Nemzetközi (Köz)Egészségügyi Szabályzat (IHR): (nemzetközi) 38 (461)
Népegészségügyi Jelentés 2004: (hazai) 1 (5)
Nosocomialis járványok értékelése, 2004: (hazai) 24 (266)
Nyugat-Nílusi láz A Nyugat-Nílusi láz európai surveillance-a: (nemzetközi) 13 (125); helyesbítés: 14 (144)
Ornithosis surveillance Békés megyében: (hazai) 25 (277)
Országos Lakossági Egészségfelmérés
     A magyar népesség fogyatékossági mutatói a funkcionális egészségmodell fényében:
    
(hazai) 48 (565)
Pályázati felhívás EPIET: (nemzetközi) 1 (6)
Az Európai Unió Népegészségügyi Programja 2005: (nemzetközi) 6 (58)
Az ECDC állás-felhívásai: (nemzetközi) 12 (120); 30 (354)
Európai epidemiológus-képzés Az EPIET Programiroda pályázati felhívása: (nemzetközi) 50-51 (589)
Salmonella
     Két hazai és egy importált eredetű hastífusz megbetegedés:
(hazai) 36 (421)
     Salmonella Hadar járvány Spanyolországban: (nemzetközi) 31 (363)
Szexuális úton terjedő betegségek, Magyarország 2005. szeptember 30.: 45 (525)
Tetvesség - Szakmai tájékoztatás az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának észrevételére a
     2. sz. Módszertani levél a tetvesség elleni védekezésről c. OEK kiadványban foglaltakra vonatkozóan:

     (hazai) 3 (28)
Tuberkulózis A tuberkulózis járványügyi helyzete 2004: (hazai) 9 (85)
Védőoltások
     A kötelező védőoltások megtagadása:
  (hazai) 17 (177)
     Védőoltások, 2004: (hazai) 22 (237)
Tájékoztatás kiadvány megjelenéséről:
     Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés
     szakmai irányelveiről:
4 (45); 42 (508)
Tájékoztatás szakmai rendezvényről
     A virológia aktuális kérdései: 33 (389)
     DDD tevékenységgel kapcsolatos munkaértekezlet: 15 (158)
     Magyar Higiénikusok Társasága Fiatal Higiénikusok Fóruma: 7 (80)
     Magyar Higiénikusok Társasága VIII. Nemzeti Kongresszusa: 1 (7); 10 (100)
     Magyar Infekciókontroll Egyesület IX. Konferenciája: 3 (28)
     Magyar Infektológiai társaság 33. Kongresszusa: 37 (441)
     Magyar Infektológiai Társaság Mikrobiológiai Szekciójának tudományos ülése: 7 (71)
     Magyar Zoonózis Társaság Rudnai-Kemenes tudományos ülés: 34 (401)
     Magyar Zoonózis Társaság Szent-Iványi Binder Napok: 11 (112); 20 (215)
     OEK tudományos ülés: 2 (16); 12 (120); 16 (169); 20 (218); 42 (505); 45 (534)
     PHARE Twinning Light Project szeminárium: 9 (91); 23 (257)
     V. Egészséginformációs Fórum: 36 (425); 42 (506)
     XI. Országos Védőoltási Konferencia: 11 (110)
Tájékoztatás szakmai továbbképzésről
     EFRIR Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer (NNSR) Pilot Study kiértékelő megbeszélései: 1 (7); 7 (80); 35 (413); 46 (552)
     Epidemiológusok szakmai továbbképző munkaértekezlete, Balatonboglár: 14 (146)
     Epidemiológusok szakmai továbbképző munkaértekezletének programja, Balatonboglár: 16 (169)
     Közegészségügyi-járványügyi felügyelők továbbképzése: 14 (145); 40 (478)
     OEK Virológiai főosztályának tudományos továbbképzése orvosok és szakdolgozók részére: 41 (491)
     Parazitózisok modern laboratóriumi diagnosztikája: 33 (389)
     Talaj és víz által közvetített parazitózisok epidemiológiája és laboratóriumi diagnosztikája: 4 (46)
Társasági tájékoztatás: A Magyar Higiénikusok Társasága Közgyűlésének határozata: 41 (488);
Megjelent különszámok
     1. Módszertani levél a 2005. évi védőoltásokról
     2. 2. Módszertani levél a szúnyogok elleni védekezésről