Epinfo 13. évfolyam
Index, 2006.
(a közlemény tárgya, a megjelenés hete, zárójelben az oldalszám)
 

A hazai járványügyi helyzet általános jellemzése: 1-52
Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának tájékoztatója 9 (132) és jelentései: 9-42
Árvíz Európában: (nemzetközi) 15-16 (201)
Beköszöntő - 2006: 1 (1)
Beszámoló a Nemzetközi Utazási Medicina Társasága észak-európai regionális konferenciájáról, Edinburgh, 2006. június 7-10.: 48 (617)

Calicivírus
     A calicivírus cirkuláció erősödése 2006 novemberében Magyarországon: 48 (610)
     Calicivírus-járványok 2006 őszén: 45 (548)
     Nőtt a calicivírus (norovírus) járványok száma Európában: (nemzetközi) 50 (637)    

Chikungunya-láz:  (nemzetközi) 14 (189)
Cholera, 2004: (nemzetközi) 3 (37)
Denevérek, mint egyes, újonnan felbukkanó, járványosan előforduló betegségek kórokozójának rezervoárjai: (nemzetközi) 39-40 (517)
Dermanyssus - Zoonózis: (hazai) 37 (477)

Fertőtlenítőszerek 
     Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről5 (70); 6 (83); 7 (99); 17 (225); 28 (361); 37 (480);
     41 (539); 45 (586); 51-52 (648)

HIV/AIDS  hazai2005. évi adatok: 10-11 (137)
                              2006. I. negyedévi adatok: 19 (249)
                              2006. II. negyedévi adatok: 33 (425) 
                              2006. III. negyedévi adatok: 43 (561)
AIDS Világnap 2006. december 1. - HIV/AIDS Európában: trendek és prioritások: (nemzetközi) 46 (593)
Influenza
     Alacsony influenza-aktivitás jellemezte Európát az ünnepek alatt: (nemzetközi) 51-52 (645)
     Az influenza járványügyi felügyelete Magyarországon: (hazai) 42 (549)
     Influenzaoltást követő halálesetek kockázatelemzése Izraelben: (nemzetközi) 45 (581)
     Változatlan, alacsony intenzitású influenza-aktivitás influenza B vírus dominanciával: (hazai) 13 (177)
Ivóvíz által terjesztett járvány Miskolcon I., II.: (hazai) 23 (291); 24 (310)
Kanyarójárvány Németországban: (nemzetközi) 18 (233)
Kézhigiéne az egészségügyi ellátásban (WHO irányelv): (nemzetközi) 30 (377)
Kitüntetés - Hőgyes-Aujeszki emlékérem: dr. Szénási Zsuzsanna, dr. Molnár Tamás: 25 (326)
Krími-Kongó haemorrhagiás láz Törökországban: (nemzetközi) 29 (369)
Lepra, 200518 (235)
Lyssa - Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról: (hazai) 3 (43); 7 (98); 26 (338); 30 (385); 37 (481); 42 (551); 51-52 (647)
Madárinfluenza
     A házi víziszárnyas állományok madárinfluenza vírussal történő fertőződés kockázatának
     csökkentéséről - a FVM közleménye
: (hazai) 34 (438)
     A humán madárinfluenza epidemiológiai jellemzői: (nemzetközi) 27 (345)
     A madárinfluenza által okozott humán megbetegedések globális járványügyi helyzete21-22 (275)
     A madárinfluenza járványügyi helyzete Európában, 2006. február: (nemzetközi) 8 (105);
     2006. május:  21-22 (273)
     A madárinfluenzával kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdések és válaszok: 1 (2)
     Az A/H5N1 madárinfluenza-vírus által okozott emberi megbetegedés gyanújának kivizsgálása
     Belgiumban
: (nemzetközi) 5 (65)
     Az ÁNTSZ tájékoztatója az A/H5N1 madárinfluenza-vírus által okozott humán megbetegedések
     megelőzése érdekében szükséges járványügyi és közegészségügyi teendőkről
     2006. február 27.:
(hazai) 9 (117)
     Háziszárnyasokat érintő madárinfluenza-járvány Bács-Kiskun megyében: (hazai) 23 (289)
     Madárinfluenza Dél-Kambodzsában:  (nemzetközi) 36 (465)
     Madárinfluenza és fürdés a felszíni vizekben: (nemzetközi) 24 (308)
     Madárinfluenza okozta humán megbetegedések jelentése: (hazai) 24 (301)
     Megszűntek a madárinfluenza miatt hozott állategészségügyi korlátozások: (hazai) 43 (437)
Magyarország 2005. évi járványügyi helyzete: (hazai) 31 (393)
Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer (NNSR) eredményei
     Multirezisztens kórokozók által okozott nosocomialis fertőzések, 2005: (hazai) 7 (89)
     Nosocomialis véráramfertőzések, 2005: (hazai) 13 (173)
     Sebfertőzés surveillance: (hazai) 4 (49); Intenzív terápiás osztályok surveillance-a: (hazai) 4 (55)
Nosocomialis járványok értékelése, 2005: (hazai) 26 (333)
Országos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF)
     Az egészségügyi ellátás igénybevételének néhány jellemzője: (hazai) 2 (21)
Ritka betegségek: (hazai/nemzetközi) 6 (77)
Salmonellosis
     A salmonellosis járványügyi helyzetének változása:
(hazai) 49 (629)
     A tojótyúk-állományok salmonella-fertőzöttsége az Európai Unió tagállamaiban: (nemzetközi) 25 (321)
     Cukrásztermékek által okozott súlyos, tömeges salmonellosis ételfertőzés
     Szombathelyen:
(hazai) 35 (449)
     A szombathelyi ételfertőzés molekuláris epidemiológiai vizsgálatának eredményei:  (hazai) 41 (533)

Szexuális úton terjedő betegségek, Magyarország 2005. október-december: 10-11 (141);
     2006. január-március: 20 (261); 2006. II. n.év: 32 (413) helyesbítés: 33 (430);
     2006. július-szeptember: 47 (605)
     Az OEK jelentése a 2005. évben bejelentett szexuális úton terjedő betegségekről:  (hazai) 38 (489)

Tuberkulózis
     A kiterjedten gyógyszer-rezisztens tuberkulózis előfordulása
: (nemzetközi) 44 (569)
     A tbc Európában, 2004 Európa országai több mint 400000 tbc-esetet jelentettek 2004-ben: 17 (217)
Védőoltások, 2005: (hazai) 28 (353)
VRONY A Down-kór gyakorisága a VRONY adatai alapján: (hazai) 12 (157)
Tájékoztatás kiadvány megjelenéséről:
     Tájékoztató a betegellátás és a járványügyi gyakorlat részére engedélyezett és
     forgalmazott fertőtlenítőszerekről c. IV. számú, hivatalos lista: 17 (224)
     Tájékoztató a sterilizálásról.
     A betegellátásban alkalmazható sterilizáló eljárások módszertani kézikönyve
: 39-40 (519)
Tájékoztatás szakmai rendezvényről
     International Federation of Infection Control IFIC konferencia: 51-52 (646)
     Magyar Higiénikusok Társasága XXXVI. Vándorgyűlése: 18 (241)
     Magyar Infektológiai Társaság Klinikai Mikrobiológiai Szekciójának tudományos ülése: 5 (69)
     Magyar Zoonózis Társaság Rudnai-Kemenes tudományos ülés: 44 (574)
     OEK Kórházi járványügyi osztályának munkaértekezlete: 10-11 (145)
     OEK t
udományos ülés: 12 (163); 23 (294); 44 (575); 46 (599)
Tájékoztatás szakmai továbbképzésről
     A Májbetegekért Alapítvány továbbképző konferenciája
     Fővárosi Szent László Kórház III. Belosztály: 14 (192)
     Bőr- és nemibeteg gondozó szakorvosok továbbképzése: 32 (417)
     EFRIR Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer (NNSR) kiértékelő megbeszélései:
     1 (15); 8 (110); 34 (442)
     Epidemiológusok szakmai továbbképző munkaértekezlete, Balatonboglár: 13 (182)
     Epidemiológusok szakmai továbbképző munkaértekezletének programja, Balatonboglár: 14 (193)
     Epidemiológusok továbbképző munkaértekezlete: 46 (600)
     Klasszikus és modern laboratóriumi módszerek a parazitológiában: 36 (468)
     Közegészéségügyi-járványügyi felügyelők továbbképzése
     Az epidemiológiai tevékenység főbb irányai címmel: (41) 541
     Közegészségügyi-járványügyi felügyelők továbbképzése: 8 (111);
     Molekuláris biológia alkalmazása a plasmodium, toxoplasma és
     giardia fertőzések diagnosztikájában: 9 (128)
     OEK Immunbiológiai készítmények minőségellenőrző főosztályának és
     Járványügyi osztályának tudományos munkahelyi továbbképzése: 13 (181)
     OEK Parazitológiai osztálya - Molekuláris biológia alkalmazása a plasmodium,
     toxoplasma és giardia fertőzések diagnosztikájában
     OEK Virológiai főosztályának tudományos munkahelyi továbbképzése: 6 (84); 15-16 (204)
     Talaj és víz által közvetített parazitózisok epidemiológiája és laboratóriumi diagnosztikája: 7 (96)
Megjelent különszámok
1. Módszertani levél a 2006. évi védőoltásokról
2. A kórházakban előforduló egészségügyi kártevők elleni védekezésről
3. Magyarország 2004. évi járványügyi helyzete
4. Tájékoztató a Nosocomialis surveillance során alkalmazandó módszerekről II. rész.
     Az EFRIR keretében működő nemzeti nosocomialis surveillance rendszer standardizált módszerei
     (EFRIR-NNSR)
5. Az ember környezetében élő egyes madarak (parlagi galamb, házi veréb, seregély) elleni védekezésről