Járványügyi tipizálás plazmid profil meghatározásával

 

A vizsgálat alkalmazási területe

Közösségben szerzett vagy kórházi fertőzésekből valamint a kórházi környezetből esethalmozódás, járvány esetén kitenyésztett baktérium törzsek járványügyi vizsgálata. A klinikailag összefüggő esetek (legalább kettő) közötti járványügyi összefüggés igazolása vagy kizárása (terjedés betegről betegre, betegből környezetre majd újabb betegre).

A vizsgálat célja

Baktérium törzsek által hordozott plazmidok számának és méretének meghatározása. A kapott mintázat a plazmid profil, amelynek analízise során megállapított azonosságról vagy különbözőségről a beküldőt, valamint ha ettől különböző, az illetékes járványügyi szakembert leletben tájékoztatjuk. Mivel a plazmid profil analízis minden esetben kiegészítő vizsgálat PCR vagy PFGE alapú járványügyi tipizáló vizsgálatokhoz, az eredmény kiadása a PCR, illetve PFGE eredmények kiadásával együtt, azok számára fenntartott eredményközlő lapokon jegyezzük: <Csoportos mikrobiológiai lelet PFGE alapú járványügyi tipizáló vizsgálatokhoz>, <Csoportos mikrobiológiai lelet PCR alapú járványügyi tipizáló vizsgálatokhoz> minták.

A vizsgálat elve

A vizsgálat elve: a baktériumok plazmid állományának tisztítása (sejtfeltárás, kromoszómától való elkülönítés) után a plazmidok molekulasúly szerinti szétválasztása függőleges gélelektroforézissel, majd méretük meghatározása ethidium-bromiddal való jelölés után. Az ethidiumbromiddal történt jelölés után UV fénnyel detektálhatóvá tett plazmidok száma és mérete egy mintázatot határoz meg (plazmid profil), amelyet vizuális ellenőrzés mellett szoftver segítségével értékelünk és tárolunk. Az ismeretlen méretű plazmidokat együtt vizsgáljuk ismert tömegű DNS mintákkal, s a relatív mobilitások segítségével azok nagyságát szoftver segítségével meghatározzuk.

Fogalom meghatározások

Plazmid: a baktériumok extrakromoszómális, kettősszálú DNS molekulája.

Függőleges gél elektroforézis: elektromos mezőben történő függőleges irányú gélelektroforézis, a kicsi, közepes és nagy plazmidok egy vizsgálatban történő szétválasztása érdekében alkalmazott módszer.

 

A vizsgálat eredményét, annak értékelését bemutató ábra:

a Képek menüpont alatt található.


A cikk oldalai:  1  2  3  4  5  6  7 

    Tevékenységi kör

    Kapcsolatfelvétel

    Munkatársaink

    Vizsgálataink

    Módszereink rövid leírása

    Tudományos Tevékenység

    Oktatás, továbbképzés

    Vizsgálatkérő lap

S. pyogenes bekérőlap
ESBL izolátumok bekérőlapja
MRSA bekérőlapok
 

    Képek