Főoldal     ESBL izolátumok bekérőlapja     Képek     Módszereink rövid leírása  

 Járványügyi tipizálás makrorestrikciós profil meghatározásával - PFGE vizsgálattal

 

A vizsgálat alkalmazási területe

Közösségben szerzett vagy kórházi fertőzésekből, valamint a kórházi környezetből esethalmozódás, járvány esetén kitenyésztett baktérium törzsek járványügyi vizsgálata. A klinikailag összefüggő esetek (legalább kettő) közötti járványügyi összefüggés igazolása vagy kizárása (terjedés betegről betegre, betegből környezetre, majd újabb betegre).

A vizsgálat célja

A makrorestrikciós fragmentumok számának és méretének meghatározása. A kapott mintázat alapján meghatározott típusról, altípusról (PFGE típus, altípus) a beküldőt, valamint ha ettől különböző, az illetékes járványügyi szakembert leletben tájékoztatjuk <Csoportos mikrobiológiai lelet PFGE alapú járványügyi tipizáló vizsgálatokhoz> mintán.

A vizsgálat elve

A vizsgálat elve a baktériumok teljes kromoszóma állományának enzimatikus feldarabolása (makrorestrikció), a keletkezett termékek (makrorestrikciós fragmentumok) molekulasúly szerinti szétválasztása pulzáló mezejű gélelektroforézissel (PFGE), majd detektálásuk ethidium-bromiddal való jelölés után (UV fényben láthatóvá válik a jelölt DNS). A kapott termékek száma és mérete egy mintázatot határoz meg (PFGE mintázat), amelyet szem ellenőrzése mellett szoftver segítségével értékelünk és tárolunk.

Fogalom meghatározások

Makrorestrikció, makrorestrikciós fragmentum: a teljes bakteriális kromoszóma állomány hasítása DNS hasító enzimekkel (restrikciós endonukleázokkal), amelyek közül PFGE vizsgálatot megelőzően ritkán hasító enzimet használunk, hogy 10-30 kromoszóma darab (fragmentum) keletkezzen.

 

A vizsgálat eredményét, annak értékelését bemutató ábra:

a Képek menüpont alatt található.


A cikk oldalai:  1  2  3  4  5  6  7 

    Tevékenységi kör

    Kapcsolatfelvétel

    Munkatársaink

    Vizsgálataink

    Módszereink rövid leírása

    Tudományos Tevékenység

    Oktatás, továbbképzés

    Vizsgálatkérő lap

S. pyogenes bekérőlap
ESBL izolátumok bekérőlapja
MRSA bekérőlapok
 

    Képek