Főoldal     Vizsgálataink     ESBL izolátumok bekérőlapja     Tevékenységi kör  

A Fágtipizálási és Molekuláris Epidemiológiai osztály
kiemelt munkatervi feladatai (2007)

 

Az osztály, mint az ország két fenotipizálási módszer kivételével egyetlen baktériumok tipizálására akkreditált referencia laboratóriuma (Enterális és nosocomialis eredetű baktérium fajok Salmonella spp., Campylobacter spp., E. coli, Klebsiella spp., Serratia marcescens, Acinetobacter spp., Enterobacter spp., P. aeruginosa, MSSA, MRSA, CNS járványügyi tipizálási referencia laboratóriuma nemzeti referencia laboratórium) országos szinten látja el a hatósági járványügyi feladatokat:

 

I. Regionális Tipizáló Laboratóriumában folyó munka szakmai irányítása keretében (ÁNTSZ Baranya Megyei Intézet) :

 •      Regionális laboratórium számára S. Enteritidis, Staphylococcus aureus és methicillin rezisztens Staphylococcus aureus fág és teszttörzsek biztosítása;
 •      S. aureus, MRSA, S. Enteritidis fenotípus-meghatározásának ellenőrzése körkísérlet megszervezésével (2007. április);
 •      Helyszíni látogatás (november);
 •      1 hetes továbbképzés a fáglaboratóriumban dolgozó diplomás és asszisztens részére (május);
 •      Adatgyűjtés havi rendszerességgel e-mail-en keresztül egységes jelentőrendszerben adatok összesítése; elsősorban kórházi járványokból, halmozódásból származó izolátumok fágtípus-eredményeinek folyamatos feldolgozása, és tájékoztatás Epinfo-n keresztül;
 •      Járványügyi jelentő rendszerek megismerése (EFRIR), és kapcsolat kialakítása a tipizálási eredmények közvetlen hasznosítása érdekében;

 

II. A korszerű molekuláris biológiai módszerek nemzetközi standardnak megfelelő adaptálása és végzése a járványügyi szempontból legjelentősebb kórokozók molekuláris tipizálására, és az eredmények folyamatos közzététele:

Specifikus PCR vizsgálatok:

 •      Salmonella Paratyphi-B és Salmonella Java elkülönítésére szolgáló - d-tartarát próbát helyettesítő PCR beállítása;
 •      Salmonella spp. kinolon rezisztencia vizsgálat;
 •      Shigella spp. toxin gének kimutatása;
 •      Campylobacter spp. körében faj meghatározása multiplex PCR-el (GVOP pályázaton belül, járvány esetén).

PCR alapú tipizálási eljárások

 •        Kórházi eredetű különböző speciesbe tartozó kórokozók jellemzése, endémiás és epidémiás klónok adatbázisának működtetése;
 •        SCCmec kazetta tipizálása, CA-MRSA hazai előfordulásának monitorozása;
 •        Streptococcus pyogenes m gén tipizálása kombinálva RFLP-vel;

PFGE: mint nemzetközileg gold standardnak elfogadott módszer

 •        adaptálása Shigella speciesbe tartozó izolátumokra,
 •        Humán, élelmiszer és állati eredetű Salmonella és Campylobacter törzsek vizsgálata, törzsgyűjtemény létrehozása, jellemzése, adatok adatbázisba történő rendezése (GVOP);
 •        Streptococcus pyogenes tipizálása, eredmények összehasonlítása M típussal, angol nyelvű közleményben az eredmények összefoglalása;
 •        Multirezisztens nosocomialis kórokozók molekuláris vizsgálata (Acinetobacter spp., MRSA, MBL P. aeruginosa, VRE, Enterobacteriaceae csoport ESBL termelő izolátumok), epidémiás és endémiás klónok monitorozása, nemzeti adatbázis létrehozása.

Szekvencia alapú tipizálási eljárások beindítása

 •      S. aureus spa gén tipizálása, hazai epidémiás klónok jellemzése, adatok értékelése, nemzetközi adatbázisba történő bevitele, összefoglalása, eredmények visszacsatolása a 11 EARSS laboratórium felé;
 •      Neisseria meningitidis MLST módszer bevezetésének elindítása;
 •      Klebsiella pneumoniae CTX-M törzsek szekvenálása.

 

III. Pályázati tevékenység, az eredmények folyamatos közzététele

 •   GVOP ütemezett feladatainak ellátása; (www.farmtofork.hu)
 •   FP7 pályázatra felkészülés, szakmai terv készítése, pályázat beadása

 

IV. Nemzetközi körkísérletek 

 •      S. Enteritidis és S. Typhimurium fágtípusmeghatározás az EnterNet keretében;
 •      Staphylococcus aureus fágtípusmeghatározás a nemzetközi Referencia Laboratórium (HPA, Colindale) együttműködésével.

 

V. MIR működtetése, és megújítása MSZ15.189 szabvány szerint.

 VI. Honlap folyamatos karbantartása

 •        FMEO szakmai anyagok közzététele, angol nyelvű anyagok készítése;
 •        OEK Tudományos Tanácsadó Testület híreinek karbantartása, angol nyelvű anyagok bővítése.

VII. Kiemelt munkatervi témák eredményeinek összefoglalása, hazai és nemzetközi publikálása.

 

 

 

 

Budapest, 2006-01-22                                                                                    Tisztelettel

                                                                                                                            

                                                                                                                             Pászti Judit
                                                                                                                            
osztályvezető


A cikk oldalai:  1  2 

    Tevékenységi kör

    Munkaterv