Az ország oltóanyag-ellátásához szükséges közbeszerzési eljárásokat a korábbi években bevezetett rend szerint, az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal együttműködve folytatták le. A kötelező védőoltások teljesítése során a zavartalan, minőségi és mennyiségi szempontból kifogástalan oltóanyaggal történő ellátást folyamatosan biztosították.
   Pályázat keretében szakmai bizottság elemzése és szakvéleménye alapján döntöttek a HIV, a Hepatitis A, B és C, továbbá egyéb vizsgálatokban szükséges diagnosztikumok központi beszerzéséről.
   
Hetente 1.000 példányban adták ki az Epidemiológiai Információs Hetilap (Epinfo) immár 10. évfolyamát. Az aktuális hazai és nemzetközi információk, szakmai anyagok széles körben történő terjesztetésére változatlanul nagy igény mutatkozott.
   
A szakterületet érintő gyakorlati, tudományos kérdéseket tartalmazó Mikrobiológiai hírlevelet 4 alkalommal jelentették meg, a kiadványok minden érintett laboratóriumba eljutottak.
   
Rendkívüli események, havaria-helyzetek megoldásának segítésére Mikrobiológiai Felderítő Csoportot szerveztek.
   
Jogszabályok, szakmai tájékoztató anyagok előkészítéséhez számos fontos ajánlást dolgoztak ki.
  
Tájékoztató és képzési rendszerük révén biztosították, hogy a szakemberek az ország különböző pontjain a szükséges információval rendelkezzenek és azok alapján szakmailag megfelelő, gyors és hatékony intézkedéseket hozzanak.
   
A sajtó, a média érdeklődéseit fogadni tudták, a fontos információkat a Központ honlapján (http://www.oek.hu) is közzétették.
  
Folytatták az Európai Epidemiológiai Közösségi Hálózathoz való csatlakozást előkészítő szakmai együttműködést. A Központ szakértői számos témában részben megfigyelőként működtek közre, részben Bizottságok munkájában vettek részt.
   
Az éves ütemtervnek megfelelően került sor az ÁNTSZ 4 megyei intézete által végzett tevékenység komplex felügyeleti vizsgálatára, melyről az országos tisztifőorvos, illetve a vizsgált intézmények számára összefoglaló értékelést készítettek. Ezzel az 5 éves program, mely az intézetek munkájának megismerését célozta, befejeződött.
   
A mikrobiológiai vizsgálatok minőségellenőrzése céljából az ÁNTSZ, illetve a kórházi/egyetemi mikrobiológiai laboratóriumok bakteriológiai, fágtipizálási, parazitológiai és virológiai tevékenységének körvizsgálatát folytatták. A Központ laboratóriumai a nemzetközi körkísérletekben kiváló eredménnyel vettek részt.
   
A "Nemzeti Törzsgyűjteményt" nemcsak fenntartották, de fejlesztették is és megkezdték a "Nemzeti savóbank" kialakítását.
   
Az influenza surveillance támogatására szervezett Légúti Kóroki Monitor igen sikeresen töltötte be feladatát.
   
A mindennapos hazai gyakorlat, illetve a nemzetközi szakmai ellenőrzések, látogatások tapasztalata egyaránt azt mutatták, hogy a Központ munkatársai az ÁNTSZ hálózatnak stabil szakmai hátteret biztosítottak.
   
A Központot tevékenységének ellátásában a felelősségteljesen együttműködő és gyorsan reagálni tudó gazdasági apparátusa segítette.

A cikk oldalai:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat