11. számú melléklet

a 22/2006 (V.17.) EüM-FVM-KvVM rendelettel módosított 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelethez

Biocid hatóanyag bejelentő lapja

1. Bejelentő (cég)

Neve: ...............................................................................................................................

Telephely címe: ____ ........................................ Megye: ...........................................

Telefon: ................................... Fax: ......................................... E-mail: ........................

Felelős személy neve: ......................................................................................................

Elérhetőség címe: ............................................................................................................

Telefon: ................................... Fax: ......................................... E-mail: ........................

2. A biocid hatóanyag megnevezése: ..................................................................................

- ID szám: .......................................................................................................................

- EC szám: ......................................................................................................................

- CAS szám: ....................................................................................................................

- CA név: ........................................................................................................................

- EC név: .........................................................................................................................

- Molekula képlet ............................................................................................................

- Egyéb elnevezések .......................................................................................................

- Termék típus(ok) 5. számú melléklet szerinti besorolásának száma(i): .......................

Dátum: ...............................................

.........................................

aláírás

A bejelentéshez felbélyegzett, megcímzett borítékot kel mellékelni!

Igazolás

Bejelentés-azonosítási szám* ________

Bejelentő (cég)

Neve: ...................................................................................................................................

Telephely címe: ____ ........................................................... Megye:.............................

A bejelentést az ..................................................................................................... fogadta.

Dátum: ...............................................

.........................................

aláírás