Mikrobiológiai tevékenység

A Bakteriológiai osztály 27.990 anyagból 64.363 bakteriológiai vizsgálatot végzett. A vizsgálati anyagszám 2000-hez viszonyítva valamivel kisebb, jelentősen csökkent viszont az elvégzett vizsgálatok száma a vegyes anyag, a szerológia és az enterális diagnosztika területén.
Az antibiotikum érzékenységi vizsgálatok területén új antibiotikum sorokat állítottak össze, amelyek gyakorlati kipróbálását laboratóriumban végezték el. Az Anaerob referencia laboratóriumban 1.208 anaerob tenyésztésre alkalmas klinikai mintát, valamint 772 haemokultúrát dolgoztak fel. Az Identifikáló referencia laboratórium 527 baktériumtörzs identifikálását, illetve megerősítő vizsgálatát végezte el. A 63 Neisseria meningitidis izolátum 75%-a beteganyagból származott, melynek B szerocsoportja (52%) visszavette vezető szerepét a C szerocsoporttal szemben (20%).
A Magyar Honvédség egészséges oltott, egészséges oltatlan, illetve egészséges, oltott és rifampicin kemoprofilaktikumban részesült csoportjánál szűrővizsgálatot végeztek. Az egészséges oltatlan csoport 13, az egészséges oltott csoport 20 %-a minősült hordozónak. Az egészséges, illetve az oltott és profikaktikumban is részesült csoportban hordozás nem volt kimutatható.
Október 16-tól 953 anthrax-gyanús postai küldeményből 721 mintát vizsgáltak meg Bacillus anthracis spóra és/vagy baktérium jelenlétére. 232 minta (reklám anyag, "szeretet levél") vizsgálata nem volt indokolt. 232 por tartalmú küldemény érkezett. Bacillus anthracis egyetlen vizsgált mintában sem volt kimutatható.
A Nemzeti Escherichia referencia laboratóriumban 103 humán, 9 élelmiszer eredetű és 11 környezeti mintát vizsgáltak. Az Antibiotikum referencia laboratóriumban folytatták a 2000-ben megkezdett, a területi laboratóriumokból begyűjtött MRSA törzsek vizsgálatát. A Chlamydia és Mycoplasma referencia laboratóriumban 209, a Legionella laboratóriumban pedig 931 vérsavót vizsgáltak. A Leptospira laboratóriumban 1.501 vizsgálatot végeztek, melyből a 2000. évinél kevesebb, 196 (13 %) volt pozitív. A laboratórium részt vett a szeroepidemiológiai vizsgálatsorozatban, melynek során 200 egészséges 14 éven aluli gyermek, valamint 100 egész-séges felnőtt vérét vizsgálta. A Lyme laboratóriumban 6.558 szérum és 209 liquor (megközelítően az elmúlt évivel azonos számú minta) került feldolgozásra.
Elindították a mikrobiológiai surveillance-t, amelyhez az ÁNTSZ megyei intézetének valamennyi bakteriológiai laboratóriuma csatlakozott. Ez lehetőséget teremt a fontosabb kórokozók térben és időben történő megoszlásának figyelemmel kisérésére, a ritka pathogén kórokozók előfordulásának vizsgálatára, valamint a törzsek antibiotikum rezisztenciájának folyamatos monitorozására az egész ország területén.
Megszervezték az ÁNTSZ hálózat csatlakozását az EU antibiotikum surveil-lance (EARSS) rendszeréhez. Magyarország a jövőben teljes jogú tagként vesz részt a tevékenységben, így adataink az EARSS hivatalos honlapján is szerepelnek.
Beállították a Bacillus anthracis PCR-ral történő direkt kimutatását., valamint a Meningococcus nukleinsav vérből PCR-ral történő azonosításának metodikáját is.
A fágtipizálási vizsgálatok száma 226.072 volt. A vizsgált törzsek száma 5.601 (a 2000. évihez képest mintegy 20 %-al csökkent), fágtípus vizsgálatok száma 164.784, bakteriocin vizsgálatok száma 10.906, antibiotikum érzékenységi vizsgálatok száma 44.781 volt. A fágtípusok előfordulási gyakorisága változott.
Mikológiai vizsgálatra 1.696 anyag érkezett, melyekkel 17.255 vizsgálatot végeztek és 440 törzset identifikáltak.
Parazitológiai vizsgálatra 7.884 anyag került, amelyekkel 18.824 vizsgálatot végeztek.
A Virológiai főosztály laboratóriumaiban 66.448 szerológiai diagnosztikai vizsgálatot végeztek, melyen során heveny megbetegedést 1.710 diagnosztizáltak. 13.038 vírus-kimutatási kísérletet végeztek, amely 1.484 diagnosztizált heveny megbetegedést bizonyított. Összességében a 79.486 vizsgálat 3.194 virológiai diagnózist eredményezett.
A hatósági hepatitis C vizsgálatokat (PCR) folytatták. Heamodializáló állomások számára is rendszeresen végeztek HCV és HBV szűrővizsgálatokat és átvették az "Anonym" AIDS- szűrő vizsgálati helyek által begyűjtött anyagok vizsgálatát is.
Négy, különböző időben végzett szeroepidemiológiai vizsgálat eredményeinek összevetése alapján megállapították, hogy a hepatitis A vírus (HAV) fertőzést átvészelt lakosság aránya olyan mértékben csökkent, hogy a mai immunglobulin készítményekben négyszer kevesebb specifikus ellenanyag van, mint 20 évvel ezelőtt. Tíz év múlva pedig valószínűleg az immunglobulinok védő hatása a mainak egytizede lesz.
A Mikrobiológiai kutatócsoport AIDS laboratóriuma a szűrővizsgálattal HIV ellenanyagra pozitívnak, vagy gyanúsnak talált savóminták verifikálását végezte. A verifikációs és diagnosztikus vizsgálatok mellett a sentinel surveillance vizsgálatokban is részt vettek. A verifikálásra érkezett szérumok és az újonnan felismert HIV fertőzöttek száma 2000-hez képest tovább emelkedett. Verifikáló tevékenységen kívül a szomszédos egészségügyi intézmények (Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budai MÁV Kórház) diagnosztikai vizsgálatait is elvégezték. A NASBA/NUCLISENS laboratórium folytatta a magyarországi AIDS betegek plazma HIV-1 RNS szintjének mérését, ami lehetőséget nyújt az antiretro-virális kezelés hatékonyságának ellenőrzésére, valamint a drogrezisztens vírus-variánsok kialakulásának észlelésére.


A cikk oldalai:  1  2  3  4  5 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat