Járványügyi tevékenység

Folyamatosan figyelemmel kísérték az ország járványügyi helyzetét és irányították a fertőző betegségekkel és a járványokkal kapcsolatos gyakorlati tevékenységet. Rendszeresen elkészítették a bejelentésre kötelezett fertőző betegségek járványügyi helyzetének elemzését tartalmazó heti és havi jelentéseket.
A jelentősebb járványügyi események részletes ismertetését, az influenza, a HIV/AIDS, az invazív meningococcus betegség és az enterális surveillance országosan összesített adatait, az ország járványügyi helyzetével kapcsolatos információkat az Epidemiológiai Információs Hetilapban
(Epinfo)276 oldal terjedelemben folyamatosan közzé tették.
A 2000. évi járványügyi helyzetet jellemző számszerű adatok, az epidemiológiai helyzet rövid összefoglalója, továbbá a védőoltásokra vonatkozó részletes adatok és a védőoltási tevékenység értékelése Epinfo különszámban, 1.200 példányban jelent meg.
Egyes kiemelt jelentőségű fertőző betegségekkel kapcsolatos epidemiológiai adatokat a nemzetközi egészségügyi szervezetek központjaiba küldték meg. Az Európai HIV/AIDS Központ számára a hazai HIV/AIDS esetekre vonatkozó epide-miológiai adatokat félévente továbbították. A WHO Európai Irodájának a védő-oltások teljesítéséről, a kanyaró valamint a hepatitis B hazai helyzetéről angol nyelvű összefoglalót készítettek.
Az európai poliomyelitis eradikációs program keretében a WHO regionális irodájába az acut flaccid paralysis (AFP) hazai előfordulására vonatkozóan hetente küldtek jelentést és k özreműködtek az ország poliomyelitis-mentességét bizonylatoló dokumentum összeállításában. Kiemelt figyelmet fordítottak az AFP surveillance megerősítésére, melynek eredményeként az év végére az ország teljesítette a célszintet: a 15 éven aluli gyermekek között 17 AFP esetet regisztráltak.
Bevezetésre került a polioendémiás országokból menekült szállásra érkező külföldiek rutinszerű OPV oltása, és minden megyében megtörtént a kockázati csoportokba tartozó gyermekek oltottsági állapotának felülvizsgálata.
Megtervezték és irányították a 2001/2002. évi szezonra kiadott 1.300.000 adag influenza elleni oltóanyag területi szétosztását.
Előkészítették a humán prionbetegségek kötelező bejelentésére és annak észlelésekor a szükséges teendőkre vonatkozó rendelet-tervezetet, júliustól pedig megkezdték a fertőző spongiform encephalopathia surveillance működtetését.
Módszertani ajánlást jelentettek meg az anthrax kórokozójának biológiai fegyverként történő alkalmazásakor szükséges teendőkről, továbbá kidolgozták a himlő, a pestis és a botulizmus szándékos expozíciójának észlelése esetén szükséges teendőkre vonatkozó ajánlásokat.
Felügyelték a nosocomiális járványokat és elemezték az egészségügyi dolgozók hepatitis fertőzésével kapcsolatos adatokat. A járványok előfordulásáról a szakmai közvéleményt rendszeresen tájékoztatták, illetve ajánlásokat közöltek. Összesen 60 (az előző évinél kétszeres) nosocomiális járványról érkezett információ. Ezek közül 40 az ún. nem specifikus, azaz más közösségekben is előforduló járvány, 20 pedig csak egészségügyi intézményi körülmények között kialakuló ún. specifikus kórházi járvány volt. 5 MRSA járványról érkezett bejelentés. Az egészségügyi dolgozók körében 20 hepatitis megbetegedést regisztráltak.
Az év második felében megkezdte tevékenységét az Egészségmonítorozái és nemfertőző betegségek epidemiológiája osztály. Az osztály első ténykedéseként Magyar Egészségadattár elnevezéssel a korábban létrehozott országos egészségi és egészségügyi ellátási adatbázist olyan 2000. évi adatokkal töltötte fel, amelyek helyi (megyei és regionális), illetve országos szintre vetítve is megjelentethetők.
Az előző évek gyakorlatának megfelelően irányították és értékelték az ÁNTSZ területi intézeteinek fertőtlenítéssel-sterilizálással kapcsolatos tevékenységét. Az egészségügyi intézményekben történő fertőtlenítési-sterilizálási munka ellenőrzésére 12.978, az Igazságügyi Minisztérium alá tartozó egészségügyi intézményekben pedig 7.520 hatástani vizsgálatot végeztek.
Országos irányító szerepet láttak el az egészségügyi kártevők elleni védekezésben. 15 rovarriasztó, 58 rovarirtó- és 6 rágcsálóirtószer biológiai hatékonyságát bírálták el.
A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartási és Felügyeleti tevé-kenységét folytatták. Előkészítették az oláh cigányok körében 2002-ben sorra kerü-lő, az egészségi állapot felmérést előirányzó humángenetikai vizsgálatsorozatot.
A Nemzetközi oltóközpont 4.563 külföldre utazó személyt 10.719 oltásban részesített, illetve látott el megfelelő tanáccsal.

A cikk oldalai:  1  2  3  4  5 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat