2001. évi szakmai

tevékenységének összefoglalása


Kiemelt feladatok, jelentősebb szakmai események

A Központ kiemelkedő szakmai sikerének kell tekinteni, hogy az év folyamán az általa, illetve szakmai irányításával kidolgozott két PHARE-projekt Brüsszelben elfogadást nyert.
Ezek közé tartozik:

  • a PHARE COOP 2000-program (Epidemiológiai felügyeleti és támogató információs rendszer fejlesztése), melynek keretében tízféle szakmai surveillance kidolgozására került sor,
  • a PHARE COOP 2002-program (A fertőző betegségek epidemiológiai biztonságának fenntartása és fejlesztése Magyarországon), amely lehe-tővé teszi a központi és a területi laboratóriumi hálózat korszerűsítését.


Mindkét közeljövőben megvalósuló program az ÁNTSZ-hálózat egészét érintő, valóban igen jelentős fejlesztést tesz lehetővé, így reálisan teljesíthetővé válnak a járványügyi "gyors reagálás"-sal összefüggő, az EU által megfogalmazott elvárások.
A Központ új szakmai egységeként sikerült kialakítani az egészségmonitorozással és a nemfertőző betegségek epidemiológiájával, foglalkozó munkacsoportot (Egészségmonitorozás és nemfertőző betegségek epidemiológiai osztály), ami lehetővé tette e tevékenység országos szakmai irányításának és összefogásának beindítását.
Az ország oltóanyag-ellátásához szükséges közbeszerzési eljárásokat a korábbi években bevezetett rend szerint, az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal együttműködve folytatták le. A kötelező védőoltások teljesítése során a zavartalan, minőségi és mennyiségi szempontból kifogástalan oltóanyaggal történő ellátást folyamatosan biztosították.
Pályázat keretében - szakmai bizottság elemzése, szakvéleménye alapján - döntöttek a HIV, a Hepatitis A, B és C, továbbá egyéb vizsgálatokban szükséges diagnosztikumok központi beszerzéséről.
Hetente 1.000 példányban adták ki az Epidemiológiai Információs Hetilap
(Epinfo)immár 8. évfolyamát, melynek révén az aktuális hazai és nemzetközi információk, szakmai anyagok széles körben történő terjesztetésére változatlanul lehetőség volt.
A heti kiadványok mellett 10 különszám, Módszertani levél (a 2001. évi védőoltásokról, a tetvesség-, a malária-, a szúnyogok- és a kullancsok elleni védekezésről, infekciókontroll a művese állomásokon, a methicillin/oxacillin rezisztens Staphylococcus aureus fertőzések megelőzéséről, a BCG-oltásokról) jelent meg. Külön kiadvány készült Magyarország járványügyi helyzetéről, valamint az AIDS Világnapja alkalmából.
A szakterületet érintő aktuális gyakorlati, tudományos kérdéseket tartalmazó Mikrobiológiai hírlevelet 4 alkalommal jelentették meg, amelyek minden érintett laboratóriumba eljutottak.
Rendkívüli események (árvíz-belvíz, bioterrorizmus gyanúja, "anthrax-os levelek") kapcsán eredményesen látták el feladatukat.
Jogszabályok, szakmai tájékoztató anyagok (a humán prionbetegségek, Hepatitis C, HIV/AIDS kérdéskör szabályozása) előkészítésében kulcsszerepet játszottak, az anthrax, himlő, pestis stb. támadás esetén szükséges teendőkre vonatkozóan pedig ajánlásokat dolgoztak ki.
Szakmai tájékoztató és képzési rendszerük révén biztosították, hogy a szakemberek az ország különböző pontjain a szükséges korrekt, gyors és hatékony intézkedéseiket meghozzák.
A sajtó, a média érdeklődéseit fogadni tudták, a fontos információkat a Központ honlapján (www.antsz.hu/oek) is közzétették.
Megkezdték az Európai Epidemiológiai Közösségi Hálózathoz való csatlakozást előkészítő szakmai együttműködést, a Központ szakértői számos témában megfigyelőként a Bizottságok munkájában már rendszeresen részt vettek.
Az éves ütemtervnek megfelelően került sor az ÁNTSZ Baranya,Bács-Kiskun, Heves és Somogy Megyei Intézet szakmai tevékenységének komplex felügyeleti vizsgálatára, melyről az országos tisztifőorvos, illetve a vizsgált intézmények számára összefoglaló értékelést készítettek.
A mikrobiológiai vizsgálatok minőségellenőrzése céljából az ÁNTSZ, illetve a kórházi/egyetemi mikrobiológiai laboratóriumok bakteriológiai, fágtipizálási, parazitológiai és virológiai tevékenységének körvizsgálatát folytatták.
A Központot feladatainak ellátásában a felelősségteljesen együttműködő és gyorsan reagálni tudó gazdasági apparátusa segítette.
A mindennapos hazai gyakorlat, illetve a nemzetközi szakmai ellenőrzések és látogatások tapasztalatai egyaránt azt mutatták, hogy a Központ munkatársai az ÁNTSZ-hálózatnak stabil szakmai hátteret biztosítottak. Számos kedvezőtlen körülmény (pl. a romló nemzetközi járványügyi helyzet, teljesen új és komoly járványügyi veszélyek megjelenése, az EU csatlakozás előkészítése miatti többletfeladatok, a tájékoztatási és szakképzési igény növekedése stb.) és az egyre fokozott elvárások ellenére az ország lakosságának járványügye megfelelő szakmai biztonságban volt.


A cikk oldalai:  1  2  3  4  5 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat