Hetente 1.000 példányban adták ki az Epidemiológiai Információs Hetilap (Epinfo) immár 9. évfolyamát, melynek révén az aktuális hazai és nemzetközi információk, szakmai anyagok széles körben történő terjesztetésére változatlanul lehetőség volt.

A heti kiadványok mellett 8 különszám (Módszertani levél a 2002. évi védőoltásokról, a nosocomialis surveillance során alkalmazandó módszerekről: a poliomyelitis globális felszámolása terén elért eredményekről, illetve a csótányok, rágcsálók és a vérszívók elleni védekezésről, továbbá két külön kiadvány Magyarország járványügyi helyzetéről, valamint az AIDS Világnapja alkalmából) jelent meg.

A szakterületet érintő aktuális gyakorlati, tudományos kérdéseket tartalmazó Mikrobiológiai hírlevelet 4 alkalommal jelentették meg, amelyek minden érintett laboratóriumba eljutottak.

Rendkívüli események (árvíz-belvíz, bioterrorizmus gyanúja, anthrax-os levelek) kapcsán eredményesen látták el feladatukat.

Jogszabályok, szakmai tájékoztató anyagok előkészítésében kulcsszerepet játszottak, számos fontos ajánlást dolgoztak ki.

Tájékoztató és képzési rendszerük révén biztosították, hogy a szakemberek az ország különböző pontjain a szükséges információval rendelkezzenek és azok alapján szakmailag korrekt, gyors és hatékony intézkedésket hozzanak.

A sajtó, a média érdeklődéseit fogadni tudták, a fontos információkat a Központ honlapján (www.antsz.hu/oek) is közzétették.

Megkezdték az Európai Epidemiológiai Közösségi Hálózathoz való csatlakozást előkészítő szakmai együttműködést. A Központ szakértői számos témában részben megfigyelőként működtek közre, részben a Bizottságok munkájában rendszeresen résztvettek.

Az éves ütemtervnek megfelelően került sor az ÁNTSZ 4 megyei intézete által végzett tevékenység komplex felügyeleti vizsgálatára, melyről az országos tisztifőorvos, illetve a vizsgált intézmények számára összefoglaló értékelést készítettek.

A mikrobiológiai vizsgálatok minőségellenőrzése céljából az ÁNTSZ, illetve a kórházi/egyetemi mikrobiológiai laboratóriumok bakteriológiai, fágtipizálási, parazitológiai és virológiai tevékenységének körvizsgálatát folytatták. A Központ laboratóriumai nemzetközi körkísérletekben kiváló eredménnyel vettek részt.

A Nemzeti Törzsgyűjteményt nemcsak fenntartották, de fejlesztették is és megkezdték a Nemzeti savóbank kialakítását.

Az influenza surveillance támogatására szervezett Légúti Kóroki Monitor igen sikeresen töltötte be feladatát.

A mindennapos hazai gyakorlat, illetve a nemzetközi szakmai ellenőrzések, Peer review látogatások tapasztalata egyaránt azt mutatták, hogy a Központ munkatársai az ÁNTSZ hálózatnak stabil szakmai hátteret biztosítottak.

A Központot tevékenységének ellátásában a felelősségteljesen együttműködő és gyorsan reagálni tudó gazdasági apparátusa segítette.

Az egyre fokozódó elvárások, az EU csatlakozás előkészítése miatti többlet feladatok, a tájékoztatási és képzési igény növekedése ellenére az ország lakosságának járványügye megfelelő szakmai biztonságban volt.


A cikk oldalai:  1  2  3  4  5  6  7 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat