2002. évi szakmai

tevékenységének összefoglalása

Kiemelt feladatok, jelentősebb szakmai események

A Központ kiemelkedő szakmai eredménye, hogy a 2001-ben szakmai irányításával kidolgozott és Brüsszelben befogadást nyert két PHARE projekt implementációja mely az ÁNTSZ egészét érintő, és igen jelentős informatikai és mikrobiológiai laboratóriumi fejlesztést tesz lehetővé tovább folytatódott. Közeljövőben, a megvalósuló hazai és külföldi képzési programok is elősegítik, hogy a járványügyi gyors reagálással összefüggő, az EU által megfogalmazott elvárások reálisan teljesíthetővé váljanak. Állítható, hogy a fejlesztések korszakos jelentőségűek, amelyek a legkorszerűbb technológiák és munkamódszerek alkalmazását teszik lehetővé.

Ezen kiváló szakmai perspektívák és az év folyamán lezajlott közalkalmazotti béremelés mely igen régi és fájdalmas problémát orvosolt máris érezteti pozitív hatását: vonzóvá vált szakterületünk és a fiatal, tehetséges munkatársak felvételével sikerül a fejlesztésekhez a humán erőforrást is biztosítani.

Feladataink ellátáshoz új szakmai egységként a Minőségbiztosítási osztály kialakítása történt meg. Az Alapító Okirat szerint a Központ állami feladatként ellátandó alaptevékenységei keretében a szakmai-módszertani irányítás és szervezés, a minőségtanusítás és -ellenőrzés, a tudományos kutatás, az alap- és továbbképzés, valamint a jogszabályok előkészítésében végzett közreműködés évről-évre kiszélesedik.

Az ország oltóanyag-ellátásához szükséges közbeszerzési eljárásokat a korábbi években bevezetett rend szerint, az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal együttműködve folytatták le. A kötelező védőoltások teljesítése során a zavartalan, minőségi és mennyiségi szempontból kifogástalan oltóanyaggal történő ellátást folyamatosan biztosították.

Pályázat keretében szakmai bizottság elemzése, és szakvéleménye alapján döntöttek a HIV, a Hepatitis A, B és C, továbbá egyéb vizsgálatokban szükséges diagnosztikumok központi beszerzéséről.


A cikk oldalai:  1  2  3  4  5  6  7 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat